Halftijdse contracten

Wat is deeltijds leren/deeltijds werken?

Jongeren tussen 15 en 25 jaar krijgen de kans om een beroep aan te leren en ervaring op de werkvloer op te doen via een systeem waarbij ze deeltijds onderwijs afwisselen met een deeltijdse tewerkstelling. Hierbij staat het Centrum Leren en Werken garant voor een kwalitatieve opleiding van de jongeren. Op die manier beantwoorden we aan de behoeften van de sector.

U leidt de jongere op, wij zorgen voor een financiële ondersteuning. Laten we samen de werknemers van morgen opleiden!

Interesse om jongeren deze kans te bieden?

Laat uw organisatie erkennen als werkplek. Dit kan via de onlinetool app.werkplekduaal.be.

Het sectoraal partnerschap social profit behandelt elke volledig en correct ingevulde aanvraag. Dit partnerschap heeft 14 dagen tijd om een advies uit te spreken. Bij een positief advies wordt jouw organisatie voor vijf jaar erkend als werkplek. Bij een negatief advies kan je beroep indienen bij de Beroepscommissie.

Stel één mentor aan per twee jongeren die u wenst te begeleiden.

Belangrijk: De mentor moet een mentoropleiding gevolgd hebben! Samen met onze partner VIVO organiseren we gratis mentoropleidingen, u vindt alle info en data hier terug.

Het team jongeren staat klaar om u te ondersteunen: jongeren@fe-bi.org

Welke subsidies en welke Fondsen zijn betrokken?

 • Dit project richt zich tot:
  • ziekenhuizen (PC330.01.10 RSZ-kengetal 025 en 125)  
  • Gezondheidsinrichtingen- en diensten  (PC330 RSZ-kengetal 522, 822 en 722, 735 voor Poliklinieken verbonden aan een ziekenfonds en CPBW )
   • Opgelet: gezien het grote aantal aanvragen zullen voor het Fonds GID enkel verlengingen worden gefinancierd voor het schooljaar 2021-2022, dit zijn dus jongeren die reeds in het project opgenomen werden en hun studies voortzetten.Voor schooljaar 2021-2022 worden m.a.w. geen nieuwe aanwervingen van jongeren toegestaan.Wij verbinden ons ertoe u te informeren over de beschikbare plaatsen voor het volgend schooljaar 2022-2023.
  • Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (PC319 RSZ - kengetal 462)
 • Welke subsidies?
  • Deze 3 fondsen nemen de loonkost ten laste van de halftijdse tewerkstelling.
  • Deze 3 fondsen betalen jaarlijks een begeleidingspremie van € 1.500 ter compensatie van de mentorbegeleiding.
  • Laatstejaarsstudenten, die op het einde van de vorming geen contract aangeboden krijgen, kunnen van een uitstroombegeleiding genieten. De kosten hiervan worden door de Fondsen gedekt.

Wie kan de werkgever aanwerven?

 • Een jongere die nieuw in dienst komt. Door de aanwerving groeit de tewerkstelling in de instelling met één persoon en het arbeidsvolume met 0,5 voltijds equivalent (VTE).
 • Een jongere die een opleiding volgt in een CLW in het schooljaar 2021-2022.
 • Een jongere tussen 15 en 25 jaar.

Interesse?

Lees aandachtig de brochure en ontdek alle praktische modaliteiten. Volg stap voor stap de procedure om een aanvraag in te dienen: