Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Wat is deeltijds leren/deeltijds werken?

Jongeren tussen 15 en 25 jaar krijgen de kans om een beroep aan te leren en ervaring op de werkvloer op te doen via een systeem waarbij ze deeltijds onderwijs afwisselen met een deeltijdse tewerkstelling. Hierbij staat het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) garant voor een kwalitatieve opleiding van de jongeren. Op die manier beantwoorden we aan de behoeften van de sector.

U leidt de jongere op, wij zorgen voor een financiële ondersteuning. Laten we samen de werknemers van morgen opleiden!

Interesse om jongeren deze kans te bieden?

Laat uw organisatie erkennen als werkplek. Dit kan via de onlinetool app.werkplekduaal.be.

Het sectoraal partnerschap social profit behandelt elke volledig en correct ingevulde aanvraag. Dit partnerschap heeft 14 dagen tijd om een advies uit te spreken. Bij een positief advies wordt jouw organisatie voor vijf jaar erkend als werkplek. Bij een negatief advies kan je beroep indienen bij de Beroepscommissie.

Stel één mentor aan per twee jongeren die u wenst te begeleiden.

Belangrijk: De mentor moet een mentoropleiding gevolgd hebben! Samen met onze partner VIVO organiseren we gratis mentoropleidingen, u vindt alle info en data hier terug.

Het team jongeren staat klaar om u te ondersteunen: [email protected]

Welke fondsen?

 • Sociaal Fonds ziekenhuizen: dit project richt zich enkel tot ziekenhuizen die behoren tot het paritair comité 330.
 • Sociaal Fonds Ouderenzorg: dit project richt zich tot woonzorgcentra die behoren tot het paritair comité 330 (RSZ-kengetal 330,311 en 830).
  • ?Opgelet: dien tijdig jouw aanvraag in, maximaal twee maanden na aanwerving van de jongere. Gelieve het volledige aanvraagformulier elektronisch ingevuld door te sturen naar [email protected].
 • Gezondheidsinrichtingen- en diensten  (PC330 RSZ-kengetal 422, 522, 822 en 722, 735 voor Poliklinieken verbonden aan een ziekenfonds en CPBW )
  • Opgelet: alle beschikbare plaatsen voor het schooljaar 2022-2023 zijn al volzet. Wenst u toch het engagement aan te gaan om een jongere te begeleiden, vul gerust het aanvraagdocument in en we nemen contact met u op van zodra een plaats vrijkomt.
 • Aanvullend Sociaal Fonds Non-profit: dit project is bestemd voor de instellingen die behoren tot het paritair comité 337 (RSZ- kengetal 139) en deel uitmaken van de geselecteerde categorieën van instellingen. Neem contact op met het Fonds indien u hier meer info over wenst: [email protected]

Hoe gaat u tewerk?

 • Laat uw organisatie erkennen als leerwerkplek via werkplekduaal
 • U stelt de jongere tewerk via een overeenkomst alternerende opleiding (OAO) gedurende de duur van de opleiding. De overeenkomst begint op de eerste dag van het opleidingstraject van de jongere. Dit kan een lesdag of een werkdag zijn. Het gaat om een voltijdse overeenkomst van 38 u.

Wat is een OAO?

 • Een overeenkomst die wordt gesloten tussen drie partijen: de leerling, de erkende onderneming en de opleidingsverstrekker.
 • Hoofddoel: aanleren van een beroep met recht op een maandelijkse leervergoeding voor de leerling.
 • Een voltijdse overeenkomst (van bepaalde duur) die een les- en werkplekcomponent omvat.
  • Minstens 20u per week op de werkplek.
 • Bijgevolg komt de jongere werken wanneer hij niet naar school gaat en geen recht op vakantie heeft. Jongeren mogen niet werken tijdens de schoolvakanties, ze nemen verlof op (indien reeds opgebouwd) of de overeenkomst wordt voor die periode geschorst.
 • De vergoeding die de jongere krijgt, geldt voor beide componenten.

Welke subsidies?

 • Een begeleidingspremie
  • van €1.500 per jaar (pro rata het aantal gewerkte maanden) voor jongeren die tewerkgesteld zijn in een instelling die behoren tot de fondsen van de Ziekenhuizen, Gezondheidsinrichtingen- en diensten en Ouderenzorg
  • van €3.500 per jaar (pro rata het aantal gewerkte maanden) voor jongeren die tewerkgesteld zijn in instellingen die behoren tot het Aanvullend Sociaal Fonds Non-profit (PC337)
   • Door deze begeleidingspremie te aanvaarden, engageert de werkgever zich tot het terugbetalen van de effectieve vervoerskosten (woon-werk, NIET school-werk) volgens de geldende cao.
 • De leervergoeding voor jongeren die tewerkgesteld zijn in een instelling van PC337 of PC330. Dit komt neer op maximum €560,90 per maand.
 • 1 jaar tewerkstelling na de opleiding voor jongeren binnen ouderenzorg.

Welke jongere kan u aanwerven?

 • Een jongere die een opleiding volgt in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) in het schooljaar 2022-2023.
 • Een jongere tussen 15 en 25 jaar.

Interesse?

Lees aandachtig de brochure en ontdek alle praktische modaliteiten. Volg stap voor stap de procedure om een aanvraag in te dienen: