home  > Vorming

Assertief communiceren

Doelgroep

Mensen die wel weten zeggen, maar niet durven. Zij die ‘neen’ denken, maar zichzelf ‘ja’ horen zeggen. U aanvaardt extra werk, ook al hebt u er geen tijd voor. U vermijdt conflictsituaties. Dit zijn maar enkele voorbeelden waarbij uw assertiviteit op de proef wordt gesteld.

Doelstelling

De hoofddoelstelling van de opleiding bestaat erin om, via een combinatie van groepswerk en individuele groeistimulatie, u te begeleiden bij het aannemen van een assertievere houding en communicatie, waardoor u steviger in uw schoenen gaat staan.

Programma

  • Agressiviteit, assertiviteit en subassertiviteit
  • De axenroos als landkaart in de communicatie tussen mensen
  • Het verschil tussen empathie en begrip/erkenning geven
  • Denken vanuit het ‘WEB’: Waarneming, Emotie, Behoefte
  • Het eigen gedrag beïnvloedt het gedrag van de ander (keuzes maken)
  • 8 communicatietechnieken bij assertiviteit
  • Subgroepwerking en ervaringsuitwisseling
  • Rollenspel en inoefening

Werkvorm & Methodiek

Vanuit het ervaringsleren: de docent begeleidt u om buiten uw gebruikelijke referentiekaders te leren denken en om nieuwe keuzes te maken. Door te oefenen, te conceptualiseren, te experimenteren en door reflectie (individueel en in groep) wordt u zich bewust van de te doorbreken patronen en wordt u assertiever in uw communicatie met anderen.

Waar & Wanneer?

Code Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
COM20N003 ESCALA Syntra West Campus Brugge Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge 11/06/2020