home  > Vorming

Assertiviteit: stevig in je schoenen!

Doelgroep

Iedereen die nood heeft om op een assertievere manier te communiceren.

Doelstelling

De deelnemers komen op voor hun eigen mening en kunnen op een gepaste manier ‘nee zeggen’. De deelnemers zijn zich bewust van hun eigen kwaliteiten en valkuilen met betrekking tot assertiviteit. Deelnemers leren negatieve gedachten om te buigen naar positieve.

Inhoud

Vind je het vaak lastig om voor jezelf op te komen? Voel je je ongemakkelijk als je jouw mening moet beargumenteren? Vind je het moeilijk om nee te zeggen tegen iets waar je eigenlijk geen zin in hebt? Dan ben je niet alleen! Heel veel mensen vinden het moeilijk om assertief te reageren. In deze vorming leren we een aantal vaardigheden, krijg tips en tricks mee om je assertiviteit te verbeteren.

Werkvorm & Methodiek

We werken op een interactieve manier vetrekkende vanuit praktijkvoorbeelden. Er worden veel oefeningen gedaan op assertief reageren. We werken met kleine groepen zodat het veiligheidsgevoel groter kan worden.

Waar & Wanneer?

Code Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
COM20N004 Vormingscentrum HIVSET vzw Hivset Turnhout Herentalstraat 70, 2300 Turnhout 17/11/2020