home  > Vorming

Omgaan met agressie en conflicten

Doelstelling

Na deze opleiding in de deelnemer in staat om:

 • een agressie-incident in te schatten en hierop gepast te reageren.
 • zijn/haar sterktes en valkuilen te kennen en op inzetten bij agressie-incidenten.
 • stil te staan bij de preventie en nazorg van een agressie-incident.

Doelgroep

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

 • Inleiding:
  • verwelkoming en situering van agressie a.d.h.v. trechtermodel
  • uitwisseling ‘ik en agressie’ (vragen, verwachtingen, tips, …)
 • Module 1: Hoe agressie herkennen en voorkomen door eigen gedrag en lichaamstaal
  • communicatie: binnenkant – buitenkant - overkant
  • soorten agressie en uitingsvormen (cf. 4 verschillende vormen waar telkens anders preventief op gereageerd dient te worden, geïllustreerd door beeldmateriaal: frustratieagressie, instrumentele agressie, emotionele agressie, pathologische agressie)
  • technieken in omgang met agressie 
 • Module 2: Hoe omgaan met agressief gedrag?
  • verloop van agressiecurve: duiding van agressie tijdens opstartfase, escalatiefase en crisisfase, met aandacht voor de afbouwfase en proscrisisfase. Wat werkt en wat niet?
  • rollenspel met focus op verbale reactie op agressie
 • Model 3: Wat na een agressie-incident
  • Kenmerken en gevolgen van een agressie-incident (signalen)
  • Verloop van verwerkingsproces
  • Behoeften van slachtoffer
  • Hoe elkaar ondersteunen? (do’s – dont’s) 
 • Reflectie: wat neem ik mee naar de praktijk?

Waar & Wanneer?

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
AGR-23-01 IDEWE

IDEWE (lokaal Apple)

Interleuvenlaan 58, 3001 Leuven

23/03/2023
AGR-23-05 IDEWE Online Online 05/09/2023
14/09/2023

In Company

Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).