home  > Vorming

Omgaan met agressie en conflicten

Doelstelling

Werknemers in de zorgcontext komen in aanraking met verschillende mensen: patiënten, bewoners, familieleden, collega’s, etc. Agressie en conflicten op de werkvloer zijn hierbij niet uitzonderlijk. In deze training leren werknemers hoe ze agressie en conflict kunnen vermijden en bedwingen. Met de hulp van een ervaren coach stellen ze een actieplan op om eigen- en omgevingsvalkuilen te herkennen teneinde de werkbaarheid te optimaliseren.

Doelgroep

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

Module 1:

  • Kennismaking en inleiding
  • Wat houden agressie en conflicten in?
  • Agressie en conflicten uitgediept
  • Waarom is agressie- en conflicthantering belangrijk?

Module 2:

  • Omgaan met agressie en conflicten
  • Omgaan met conflicten
  • Omgaan met agressie

Werkvorm & methodiek

Door de link tussen theorie en praktijkoefeningen (rollenspelen, cases, …) leren de deelnemers concreet om te gaan met agressie en conflicten. Om de kwetsbaarheid en de betrokkenheid van de deelnemers te remediëren, zal steeds in kleine groepen worden gewerkt.

Waar & Wanneer?

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22AGR001 Vokans Office Center Aalst Ninovesteenweg 198, 9320 Aalst 26/04/2022
VF22AGR002 Vokans Online Online 10/05/2022
19/05/2022
VF22AGR003 Vokans Online Online 05/10/2022
12/10/2022