home  > Vorming

Omgaan met agressiviteit en conflicten

Doelgroep

Werknemers in de zorgcontext komen in aanraking met verschillende mensen: patiënten, bewoners, familieleden, collega’s, etc. Agressie en conflicten op de werkvloer zijn hierbij niet uitzonderlijk. In deze training leren werknemers hoe ze agressie en conflict kunnen vermijden en bedwingen. Met de hulp van een ervaren coach stellen ze een actieplan op om eigen- en omgevingsvalkuilen te herkennen teneinde de werkbaarheid te optimaliseren.

Doelstelling

Module 1:

  • Kennismaking & inleiding
  • Wat houden agressie en conflicten in?
  • Agressie en conflicten uitgediept
  • Waarom is agressie- en conflicthantering belangrijk?

Module 2:

  • Omgaan met agressie en conflicten
  • Omgaan met conflicten
  • Omgaan met agressie

Werkvorm & Methodiek

Door de link tussen theorie en praktijkoefeningen (rollenspelen, cases, …) leren de deelnemers concreet om te gaan met agressie en conflicten. Om de kwetsbaarheid en de betrokkenheid van de deelnemers te remediëren, zal steeds in kleine groepen worden gewerkt.

Waar & Wanneer?

Code Sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
AGR20N001 Vokans vzw Vokans Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen 06/10/2020