home  > Vorming

Time Management voor niet-administratief personeel: bewust omgaan met mijn tijd, op het werk en thuis

Doelstelling

De deelnemer zal op het einde van de opleiding bewuster omgaan met prioriteiten en doelstellingen, leert het verschil kennen tussen dringend en belangrijk, leert assertief omgaan met anderen en is in staat een planning te maken en ook te volgen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor niet-administratief personeel dat bewust een persoonlijke verandering in het tijdsgebruik nastreeft en meer structuur wil aanbrengen in leven en werk.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen tijdens deze vorming aan bod:

 • Basiscommunicatie in tijdsbeheer
 • Wat wil ik echt en wie ben ik?
 • Vier domeinen van behoeftes
 • Welke rollen speel ik in het leven?
 • Hoe schrijf ik mijn eigen missieverklaring?
 • Wat zijn mijn langetermijndoelen?
 • Waarom ben ik verslaafd aan urgentie?
 • Hoe meet ik wat ik doe?
 • Gebruik en analyse van een logboek
 • Belangrijk versus dringend (Eisenhower schema)
 • Prioriteiten stellen
 • De weekplanning
 • Langetermijnplanning en doelgeoriënteerde opvolging van projecten
 • Hoe beheer(s) ik mijn e-mails en de post op een efficiënte manier?
 • Hoe bewaar ik discipline?
 • Tips & Tricks
 • Brief aan mezelf

Werkvorm & Methodiek

Door middel van een stukje theorie, enkele oefeningen en het leren van elkaar wordt de cursist begeleid in het veranderen van de aanpak met to-do lijstjes naar een weloverwogen planning. De cursist houdt ook gedurende een dag een logboek bij van zijn/haar activiteiten.

Waar & Wanneer?

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).