home  > Vorming

Omgaan met veranderingen

Doelgroep

Medewerkers die geconfronteerd worden met veranderingen binnen de professionele context, zoals wijziging van functie, verhuis naar een nieuw gebouw, in een nieuw team terechtkomen, een nieuwe leidinggevende … en willen leren hoe hiermee om te gaan.

Doelstelling

 • Leren herkennen en duidelijk in kaart brengen van jouw persoonlijke weerstanden.
 • De impact van jouw persoonlijkheid op het omgaan met veranderingen.
 • Weerstanden omzetten in efficiënt gedrag waar jijzelf én de organisatie beter van worden.
 • Opmaken en opvolgen van een persoonlijk actieplan.

Inhoud

 • Het veranderingsproces onder de loep.
 • Formuleren van weerstanden en behoeften.
 • Constructief ombuigen van weerstanden naar uitdagingen.
 • Van anders denken naar anders beleven van veranderingen (volgens het stappenmodel van J. Kotter).
 • Rationeler omgaan met veranderingsprocessen (energie efficiënt gebruiken).
 • Je motivatie behouden in het nastreven van nieuwe gemeenschappelijke doelen.
 • Je eigen identiteit bewaren in een nieuwe situatie, taken, werkomgeving, verantwoordelijkheden.
 • De rol van minder prettige emoties en streven naar opbouwend gedrag.

Werkvorm & Methodiek

De vorming verloopt interactief, vertrekkend vanuit de concrete situatie van de deelnemers in een veranderingsproces.

Waar & Wanneer?

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
CHA20N003 ESCALA SBM campus Gent Tramstraat 63, 9052 Zwijnaarde 15/09/2020,  29/09/2020