home  > Vorming

Omgaan met veranderingen

Doelstelling

 • Leren herkennen en duidelijk in kaart brengen van jouw weerstanden
 • De impact van jouw persoonlijkheid op het omgaan met veranderingen
 • Weerstanden omzetten in efficiënt gedrag waarbij jijzelf én de organisatie beter worden
 • Opmaken en opvolgen van een persoonlijk actieplan

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor medewerkers die geconfronteerd worden met veranderingen binnen de professionele context, zoals wijziging van functie, verhuis naar een nieuw gebouw, in een nieuw team terechtkomen, een nieuwe leidinggevende, … en willen leren hoe hiermee om te gaan.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen tijdens deze cursus aan bod:

 • Het veranderingsproces onder de loep
 • Formuleren van weerstanden en behoeften
 • Constructief ombuigen van weerstanden naar uitdagingen
 • Van anders denken naar anders beleven van veranderingen (volgens het stappenmodel van J. Kotter)
 • Rationeler omgaan met veranderingsprocessen (energie efficiënt gebruiken)
 • Je motivatie behouden in het nastreven van nieuwe gemeenschappelijke doelen
 • Je eigen identiteit bewaren in een nieuwe situatie, taken, werkomgeving, verantwoordelijkheden
 • De rol van minder prettige emoties en streven naar opbouwend gedrag

Waar & Wanneer?

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).