home  > Vorming

Omgaan met rouw

Doelgroep

Verpleging, verzorgenden,… iedereen die te maken krijgt met rouw en verlies.

Doelstelling

De deelnemers zijn in staat om op een gepaste manier te reageren op rouw- of verlieservaringen die ze tegenkomen bij patiënten en familie (kinderen, kleinkinderen, partner,...).

De deelnemers krijgen een zicht op verschillende rouwtaken.

De deelnemers zijn zich bewust van de eigen gevoelens en behoeften bij de rouwprocessen van anderen en kunnen hier op gepaste wijze mee omgaan.

Inhoud

De verschillende gradaties van en leeftijdsfasen in omgaan met verdriet, verlies en rouw komen aan bod. De fasen van rouwarbeid leren kennen en toepassen. Uitgestelde rouw en redenen waarom nabestaanden heel heftig kunnen reageren.

Dit alles wordt gegeven in combinatie met praktische handvatten om met verlies en dood om te gaan.

Werkvorm & Methodiek

Het is een interactieve vorming waarbij er ruimte is voor casussen van de deelnemers. We werken zowel in kleine als grote groep vanuit een ervaringsgerichte methode.

Waar & Wanneer?

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
TRA20N002 Vormingscentrum HIVSET vzw CC Gasthuis Gasthuisstraat 22, 
3200 Aarschot
30/10/2020