home  > Vorming

Palliatieve zorg

Doelgroep

Verzorgenden, zorgkundigen, poetshulpen, administratief personeel, opvoeders, verpleegkundigen.

Doelstelling

Inzicht krijgen in wat dit gebeuren met zich meebrengt voor de persoon zelf en voor zijn omgeving. Kennis verwerven over de fysieke en psychologische manier van zorg, communicatie en basis regelgeving.

Inhoud

Deze zorgverlening gebeurt op basis van een zeer nauwe samenwerking tussen diverse hulpverleners. Elke hulpverlener dient een duidelijk beeld te hebben op zijn specifieke taak in het totale proces. Tijdens deze sessie wordt de psycho-emotionele beleving van dit gebeuren, door de patiënten en zijn omgeving besproken. Elke patiënt gaat hier anders mee om maar toch zijn er herkenningspunten. Welke zijn deze, wat doen we ermee en hoe gaan we ermee om? Wat kan en mag ik zeggen? Hoe ga ik als helper om met de waarheid? Hoe sta ik als zorgverlener tegenover het omgaan met mensen in hun laatste levensperiode? Wat kan ik doen aan pijn?

Werkvorm & Methodiek

De lesgevers van Viac vzw werken op een interactieve wijze:

  • er wordt ingegaan op de ervaringen van de deelnemers
  • concrete situaties worden aangegeven door de deelnemers
  • er wordt gereflecteerd rond de dagdagelijkse werking
  • er is ruimte voor uitwisseling tussen de deelnemers onderling én de lesgever

In elke vorming zitten volgende elementen:

  • informatieve overdracht
  • aanbreng van herkenbare voorbeelden
  • reflectie in groep, met respect voor ieders referentiekader

Waar & Wanneer?

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
PAZ20N001 VIAC vzw Educatief 
Centrum
Fabriekstraat 3, 
1770 Liedekerke
12/05/2020