home  > Vorming

Zorg en ethiek

Doelstelling

Aan het einde van de opleiding ‘zorg en ethiek’ kennen de deelnemers het verschil tussen intuïtie en ethische reflectie. Ze kunnen zich inleven in de leerwereld van een zorgafhankelijke persoon en leren hun eigen handelen in vraag te stellen i.f.v. een betere en mensvriendelijkere zorg. Tot slot weten de deelnemers hoe ze kunnen werken aan een meer persoonsgerichte zorg, met focus op de autonomie, het respect, de veiligheid en de eerlijkheid t.o.v. de zorgvrager, en gebruiken ze hiervoor een concreet actieplan.

Doelgroep

Medewerkers met uiteenlopende functies en opleidingsniveaus kunnen aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

Module 1:

  • Ethische reflectie in de zorgverlening
  • Kennismaking & inleiding
  • Ethische reflectie

Module 2:

  • Persoonsgerichte zorg
  • Persoonsgerichte zorgverlening

Werkvorm & Methodiek

We passen methodieken toe die de betrokkenheid binnen en buiten deze groep vergroten, en het gezichtsveld van de verschillende deelnemers verruimen. Er wordt bijgevolg geïnvesteerd in collectieve oefeningen die inlevingsvermogen vragen, vermits de focus hier op (zelf)reflectie, zelfkritiek en empathie ligt.

Waar & Wanneer?

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).