home  > Vorming

Zorg en ethiek

Doelgroep

Deelnemers met uiteenlopende functies en opleidingsniveaus kunnen zich hiervoor inschrijven.

Doelstelling

Aan het einde van de opleiding ‘Zorg en ethiek’ kennen de deelnemers het verschil tussen intuïtie en ethische reflectie. Ze kunnen zich inleven in de leerwereld van een zorgafhankelijke persoon en leren hun eigen handelen in vraag te stellen i.f.v. een betere en mensvriendelijkere zorg. Tot slot weten de deelnemers hoe ze kunnen werken aan een meer persoonsgerichte zorg, met focus op de autonomie, het respect, de veiligheid en de eerlijkheid t.o.v. de zorgvrager, en gebruiken ze hiervoor een concreet actieplan.

Inhoud

Module 1:

  • Ethische reflectie in de zorgverlening
  • Kennismaking & inleiding
  • Ethische reflectie

Module 2:

  • Persoonsgerichte zorg
  • Persoonsgerichte zorgverlening

Werkvorm & Methodiek

We passen methodieken toe die de betrokkenheid binnen en buiten deze groep vergroten, en het gezichtsveld van de verschillende deelnemers verruimen. Er wordt bijgevolg geïnvesteerd in collectieve oefeningen die inlevingsvermogen vragen, vermits de focus hier op (zelf)reflectie, zelfkritiek en empathie ligt.

Waar & Wanneer?

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
ETH20N001 Vokans vzw Vokans Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen 04/02/2020