home  > Vorming

Omgaan met mensen met dementie + inleefworkshop D'oede Doze

Doelgroep

Deze inleefsessie is een ‘must’ voor personeel actief in de zorg. Het publiek kan heel divers zijn. De sessie is beslist een meerwaarde voor zowel actieve zorgverleners (zorgkundigen, (thuis)verpleegkundigen,…) als para medici (ergotherapeut, kinesist, logopedist,,…) en passieve zorgverleners (chauffeur, keukenhulp, schoonmaakhulp, logistieke hulp, maatschappelijk werker, personeelsdienst,...).

Doelstelling

Sessie Omgaan met mensen met dementie:

De deelnemer ervaart hoe het voelt als je zorgafhankelijk bent door je dementie, hoe je functioneert en hoe de omgeving reageert. De sessie biedt inzichten en tips om hiermee met kennis van zaken om te gaan en oplossingen voor vaak opduikende communicatie- problemen. De deelnemer beseft beter welke problemen zich kunnen voordoen in de directe omgeving, hoe deze te vermijden en op te lossen. Dit resulteert in meer begrip en respect.

Sessie D’oede doze:

De deelnemer krijgt een beter inzicht in de problematieken en mogelijkheden van personen met een beperking en mensen met dementie. De deelnemer speelt beter in op hun noden en behoeften; bij verzorgen, begeleiden, communiceren, organiseren, animeren,… De deelnemer brengt meer respect en geduld op voor de zorgontvanger. De deelnemer heeft aandacht voor respectvolle zorg en menswaardige omgang.

Inhoud

Sessie Omgaan met mensen met dementie:

Beknopte theoretische benadering over de verschillende soorten dementie, de symptomen en daarmee gepaard gaande gedragsveranderingen (angst, agressie, depressie). Via een inleefoefening staan de deelnemers stil bij de impact van de aandoening op het dagelijks leven thuis of in een zorgcentrum en bij randactiviteiten (bvb. uitstappen). Handvaten voor een goede communicatie worden meegegeven aan de deelnemers. Instrumenten voor vroeg-detectie worden aangereikt. De deelnemers staan ook stil bij de zorg voor de partner, familie en mantelzorger. Vragenronde met concrete situaties.

Sessie D’oede doze:

Het is een sessie van ‘beleven.’ De deelnemers krijgen de kans diverse simulatietools aan te passen. Men gaat minder goed horen en zien, de fijne en grove motoriek wordt gestoord, tremor en artrose treden op, oedeem in de onderbenen, problemen met evenwicht bij het stappen,… Ook dementie wordt tastbaar; zo ervaart men aan de lijve wat apraxie, agnosie, afasie,… met je doet. Het ervaren en beleven van de beperkingen gebeurt doelgericht en op een realistische manier. Met gesimuleerde beperkingen moet men dagelijkse handelingen zien uit te voeren; ‘al doende leert men.’ Ter info: www.vzwmentor.be/doededoze

Werkvorm & Methodiek

Sessie Omgaan met mensen met dementie:

Via interactie en persoonlijke vraagstelling ondersteund door een filmmontage staan de deelnemers stil bij hun kijk op dementie. De eigen werking wordt kritisch benaderd, en er is aandacht voor eventueel haalbare veranderingsstrategieën in benadering en aanpak.

Sessie D’oede doze:

Een bijzonder ervaringsgerichte educatieve workshop; interactieve inleefopdrachten met een 20-tal simulatietools, interactieve quiz, filmfragmenten, reflectie, omkadering met omgangstips, uitwisselen van praktijkervaringen, anekdotes,…

Waar & Wanneer?

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
ETH20N003 Mentor vzw H Hostel Spoorwegstraat 80, 3500 Hasselt 25/06/2020