home  > Vorming

Belevingsgerichte ethiek in de zorg

Doelgroep

  • Werknemers met maximaal een diploma Bachelor
  • Werknemers met een diploma master die 50+ zijn, een arbeidshandicap hebben of werknemers die minder dan 1 jaar in dienst zijn en werkzoekend waren op het moment van indiensttreding

Per voorziening mogen zes werknemers deelnemen aan de sessies (liefst per drie inschrijven). Om de simulatie goed te laten verlopen, schrijft men best groepjes van drie zorgverleners over twee verschillende data in.

Doelstelling

Beleef zorg door de ogen van de patiënt en kijk anders naar de zorg! Medewerkers van een ziekenhuis worden twee dagen (evt. met overnachting) als patiënt op de afdeling opgenomen. Deze twee dagen beleven ze vanuit de ogen van de zorgontvanger. Het team zorgverleners bestaat uit ofwel studenten verpleegkunde ofwel medewerkers uit de zorgsector die de volle verantwoordelijkheid over de afdeling krijgen. Het inleven wordt onderbroken door time-out, feedback en reflectie. Deze ervaringen zijn beklijvend. Twee maanden na de tweedaagse worden de deelnemers uitgenodigd voor een terugkeermoment.

Inhoud

  • Inleef tweedaagse met overnachting + terugkeermoment = 35 uur
  • Inleef tweedaagse zonder overnachting + terugkeermoment = 24 uur

Waar & Wanneer?

Klik hier voor alle opleidingsmomenten.