home  > Vorming

Bouwen aan mentaal vermogen

Doelstelling

Via dit programma verzamelen deelnemers inzicht in het stresscontinuüm zodoende de deelnemers zelf (aanhoudende) stress en burn-out kunnen kaderen in dit model. Via een veilige sfeer worden de deelnemers in staat gesteld om zowel de eigen stresssignalen als die van collega’s te herkennen. Deelnemers zijn aan het eind van deze opleiding eveneens in staat om strategieën toe te passen om aanhoudende stress te reduceren in het (werk)leven.

Doelgroep

Alle medewerkers die willen werken aan hun mentaal welzijn.

Inhoud

Effectieve beleving en bewustwording staat centraal op dag één. Het teamconcept omvat een te bouwen huis van mentaal vermogen, een huis met verschillende kamers, waarbij elke themakamer (mentaal aspect) wordt gekoppeld aan een activiteit.
Hoofdvragen tijdens dag twee:

  • Hoe (h)erken ik stresssignalen bij mezelf en in mijn dichte omgeving?
  • Welke tips en strategieën kunnen mij en mijn team helpen om stress en overspanning te vermijden en reduceren, alsook om elkaar erover aan te spreken?

Zowel tips en handvaten omtrent primaire als secundaire preventie worden meegenomen in deze opleiding. De uiteindelijke output na dag 2 is een individueel plan van aanpak, als ook actiepunten op teamniveau.

Waar & Wanneer?

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres  Data
VF22WEL005 Alert! Online Online 15/11/2022
28/11/2022
EMS-23-06 Alert! Online Online 14/09/2023
28/09/2023

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).