home  > Vorming

Terug aan de slag!

Doelstelling

Tijdens deze cursus leert de deelnemer:

  • een aantal theoretische kaders kennen rond het begeleiden van mensen (verbindende communicatie, zelfdeterminatietheorie, veerkracht, …).
  • actief luisteren bij moeilijke gesprekken.
  • aan de slag gaan met collega’s die minder gemotiveerd zijn.
  • feedback geven.
  • verbinding creëren.
  • inschatten waar de collega nood aan heeft en zijn begeleidingsstijl hierop aanpassen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor huidige en toekomstige buddy’s of mentoren.

Inhoud

Het is niet vanzelfsprekend om na een langdurige afwezigheid terug te keren naar de werkvloer. Misschien is het takenpakket wel veranderd, zijn er andere collega’s, misschien is de werkdrive er nog niet echt,… Allemaal zaken die waarschijnlijk voor heel wat stress zorgen, zelf wanneer je nog
niet terug begonnen bent. Om deze terugkeer goed te laten verlopen is een goede coaching enorm belangrijk! Tegelijkertijd is er geen standaard coachtraject dat voor iedereen past. Sommigen zijn immers afwezig geweest omwille van ziekte, anderen hebben eventjes een professioneel zijspoor gevolgd. De ene heeft nood aan heel veel begeleiding, de andere kan je er dadelijk terug in laten vliegen.

Werkvorm & methodiek

In deze vorming spelen we in op verschillende thema’s die in dit coachtraject van belang kunnen zijn. Er wordt ruimte gemaakt voor ervaringsuitwisseling en vragen. Thema’s die door de groep aangehaald worden kunnen toegevoegd worden als er ruimte is.

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22BEG004 Vormingscentrum Hivset Online Online 16/06/2022
17/06/2022