home  > Vorming

Palliatieve zorg module 2: Sterven, hoe gaat dat eigenlijk?

Doelstelling

Tijdens deze vorming willen we zorgverleners informeren over hoe een ‘normaal’ stervensproces verloopt, hoe we familie en naasten kunnen betrekken en wat de aandachtspunten zijn in de communicatie over het stervensproces.

Doelgroep

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

In deze module komt aan bod:

  • Hoe merk je dat een persoon binnenkort zal overlijden?
  • Wat als de persoon angstig of onrustig is? Wat wil dat zeggen? Hoe komt dat? En hoe kunnen we dat uitleggen aan familieleden?
  • Wat is het te verwachten verloop van een overlijden?
  • Hoe communiceer je hierover met de familie? Wat zeg je? Wat zeg je beter niet?
  • Wat gebeurt er na het overlijden? Wat houdt de laatste verzorging in?

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22PAL003 Forum Palliatieve Zorg w.e.m.m.e.l.
(expertisecentrum
‘Waardig Levenseinde’)
J. Vander Vekenstraat 158,
1780 Wemmel
02/05/2022