home  > Vorming

Palliatieve zorg module 3: Comfortzorg is een taak van iedereen

Doelstelling

In deze vorming gaan we dieper in op de meest voorkomende symptomen die met het levenseinde gepaard gaan. Hoe vang je signalen op over klachten of moeilijkheden, zowel van fysieke als van sociale, psychologische of spirituele aard? Wat kan je daar zelf aan doen en naar wie kan je doorverwijzen?

Doelgroep

Deze module is bestemd voor verzorgenden, zorgkundigen en verpleegkundigen.

Inhoud

In deze module komt aan bod:

  • Welke basishouding is nodig om een goede comfortzorg te bieden?
  • Lichamelijke ondersteuning
  • Sociale ondersteuning
  • Psychologische ondersteuning
  • Spirituele/existentiële ondersteuning

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22PAL004 Forum Palliatieve Zorg w.e.m.m.e.l.
(expertisecentrum
‘Waardig Levenseinde’)
J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel 30/05/2022