home  > Vorming

Palliatieve zorg module 4: Verlies, gemis...rouw

Doelstelling

Rouw is het proces dat je doormaakt om jezelf aan te passen aan een verlies of aan een veranderde situatie. Dat kan zijn omdat je iemand verloren hebt, maar ook door verlies van bv. je gezondheid, je mobiliteit, je autonomie, … Iedereen rouwt uniek, op zijn eigen tempo en eigen manier. Na deze module begrijp je beter wat rouw is en hoe je mensen hierin kan ondersteunen.

Doelgroep

Deze module is bestemd voor verzorgenden, zorgkundigen en verpleegkundigen.

Inhoud

De meeste mensen denken bij palliatieve zorg aan terminale zorg. Maar het is veel ruimer dan dat. Palliatieve zorg is een totaalzorg met als doel het comfort van een ernstig zieke patiënt en zijn omgeving te garanderen. Het gaat over supportieve zorg (vanaf de diagnose van een levenbedreigende ziekte), over terminale zorg in de laatste levensfase en over rouwzorg. In deze module willen we je enkele handvaten aanreiken om iemand te begeleiden die een rouwproces doormaakt. Om te weten hoe je iemand kan ondersteunen, is het belangrijk om te weten welke vormen rouw kan aannemen, hoe normaal rouwen eruit ziet en wat we kunnen doen en zeggen om te helpen. Wij kijken hierbij kritisch naar enkele rouwmythes, gaan dieper in op gecompliceerde rouw, schetsen het verschil tussen rouw en depressie en reiken tips aan om ook kinderen te ondersteunen in hun rouwproces.

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22PAL005 Forum Palliatieve Zorg w.e.m.m.e.l.
(expertisecentrum
‘Waardig Levenseinde’)
J. Vander Vekenstraat 158,
1780 Wemmel
30/05/2022