home  > Vorming

Inleefsessie: Omgaan met mensen met dementie

Doelstelling

De deelnemer ervaart via een inleefoefening hoe het voelt als je zorgafhankelijk bent door je dementie, hoe je functioneert en hoe de omgeving reageert. De sessie biedt inzichten en tips om hiermee om te gaan alsook oplossingen voor vaak opduikende communicatieproblemen. De deelnemer beseft beter welke problemen zich kunnen voordoen in de directe omgeving, hoe deze te vermijden en op te lossen. Dit resulteert in meer begrip en respect.

Doelgroep

Deze inleefsessie is een ‘must’ voor personeel actief in de zorg, zowel actieve als passieve zorgverleners.

Waar & Wanneer

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).