home  > Vorming

Effectief online vergaderen en overleggen

Doelstelling

De deelnemers verwerven tijdens de cursus de volgende competenties:

  • Pijnpunten leren identificeren bij remote werken (eigen en in team)
  • Inzicht in gedeeld aandachtspunten en tools voor een snelle kwaliteitsverbetering
  • Tips voor persoonlijke effectiviteit
  • Vergaderleidraad voor verschillende types vergaderingen
  • Inzicht in gedeeld aandachtspunten voor duurzaam effectief (ook online) teamwerk
  • Inzicht in technieken (hefbomen) om online vertrouwen en verbinding te stimuleren
  • Inzicht in hefbomen voor gemotiveerd werk
  • Inzicht in technieken om zelf assertiever te zijn en assertiviteit te stimuleren in groep, met focus op werken op afstand

Doelgroep

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

In 2020 maakten we met z'n allen snel en gedwongen de switch naar online en op afstand samenwerken en vergaderen. Zoom, Microsoft Teams, Webex, het zijn namen die intussen door iedereen gekend zijn. Initieel merkten we ook de voordelen op: via het internet vergaderen is vaak sneller georganiseerd, het kost minder geld, het is flexibeler, ... Hoe goed het ook is dat in lockdown nog steeds kon vergaderd worden, vlekkeloos liep het zeker niet altijd. We blijven na al die maanden ook steeds meer achter met het gevoel onze verbinding en subtiele signalen te missen.

Veel aspecten van goed teamwerk en effectief samenwerken blijven ook remote overeind staan, maar toch zijn er een aantal aspecten die in het online verhaal méér van onze aandacht vragen. Ook na het verdwijnen van het covid19-virus zal remote en virtual werken een deel blijven uitmaken van onze job. Daarom dit traject van 2 sessies over hoe effectiever en virtueel vergaderen en (samen)werken.


Doorheen twee sessies werken de opleiders met online tools en methodieken om verbinding te stimuleren en om een dynamische, interactieve en to-the-point samenwerking mogelijk te maken. Maar met al die focus op techniek, vergeten we soms dat effectief vergaderen vooral draait om voorbereiding en vertrouwen. Dat is juist nog belangrijker als je niet allemaal in dezelfde ruimte bent. We bekijken hoe we persoonlijk en in groep effectiever kunnen worden door stoorzenders te identificeren, waar mogelijk te elimineren, en door duidelijke afspraken op te stellen.

Ook voor de dynamiek en verbinding in vergaderen is er voldoende aandacht: Hoe schatten we elkaars reacties correct in? Hoe kunnen we ook remote blijven bijleren van elkaar? Hoe vieren we onze successen? Hoe gaan we om met tegenslagen en moeilijke gesprekken? Met welke concrete methodieken kunnen we meer assertiviteit en dus ook meer kwaliteit en resultaat in de groep nastreven?

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
EFF-23-05 Escala Online Online 09/11/2023
16/11/2023

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).