home  > Vorming

Op een professionele manier leren beeldbellen met je doelgroep

Doelstelling

Na deze vorming kan de deelnemer:

 • de visie en positionering van beeldbellen met de doelgroep in de eigen organisatie uittekenen
 • de verschillende aspecten van een beeldbelgesprek benoemen en online gespreksmethodieken gebruiken
 • kaders en hulpmiddelen om hierover te reflecteren raadplegen
 • op een professionele manier beeldbellen inzetten in de eigen praktijk

Doelgroep

Sociaal werkers, welzijnswerkers en zorgverleners die de inzichten uit de vorming kunnen toetsen op relevantie en haalbaarheid binnen hun eigen werkcontext. Medewerkers uit het middenkader/directie van welzijnsorganisaties die de inzichten bespreekbaar kunnen maken in hun eigen werkcontext.

Inhoud

Blended hulpverlening, de combinatie van face-to-face contacten en online contacten, wordt steeds meer het nieuwe normaal. Maar hoe kan je dat nu op een professionele manier aanpakken? Deze vorming richt zich op de manier waarop het beeldbellen professioneel ingezet kan worden in het blended werken binnen welzijns-, zorg en sociaal werk organisaties.

 Er wordt stilgestaan bij:

 • visie en positionering van beeldbellen in je organisatie (welke plaats krijgt beeldbellen – naast de fysieke contacten – met de doelgroep in jouw organisatie?)
 • verschillende fases in een beeldbelgesprek
 • verschillende actoren in een beeldbelgesprek
 • tools die je kan gebruiken tijdens het beeldbellen
 • beeldbellen met meer dan 2
 • moeilijke situaties bij beeldbellen opmerken en aankaarten
 • randvoorwaarden nodig voor de implementatie van beeldbellen in je organisatie

Deze bijscholing is gebaseerd op ‘training beeldbellen voor praktijkwerkers’ die Arteveldehogeschool uitwerkten met SAM – steunpunt Mens en Samenleving – UC Leuven Limburg en Howest.

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
BUR-23-06 Arteveldehogeschool Online Online 28/03/2023
BUR-23-35 Arteveldehogeschool Online Online 24/10/2023