home  > Vorming

Train de trainer: Omgaan met agressie

Doelstelling

Na deze vorming kan de deelnemer:

  • via gerichte interventies opleiding geven rond het thema ‘omgaan met agressie’.
  • een lesplan met gepaste werkvormen opstellen.
  • rollenspel rond dit thema begeleiden.

Doelgroep

Alle medewerkers uit alle sectoren.

Inhoud

Als hulpverlener kom je heel wat agressie tegen. Agressie voorkomen, ermee omgaan en zorgen voor opvang na een agressiesituatie zijn fundamentele vaardigheden die je best up-to-date houdt. Interne trainers spelen hierin een sleutelrol. Want zij hebben voeling met de werking en de concrete situaties, de interne cultuur en geschiedenis van de organisatie. Deze 5-daagse training met terugkomdag wil beginnende en ervaren interne trainers ondersteunen in hun rol.

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
AGR-23-03 D-na

Het Roze Huis

Draakplaats 1, 2018 Antwerpen

08/05/2023
15/05/2023
22/05/2023
05/06/2023
12/06/2023
18/09/2023