home  > Vorming

EHBO - Eerste hulp voor aangeduide personen

Doelstelling

In deze cursus leer je de basiskennis voor eerste hulp. Je leert hoe je de verbandkoffer goed kan gebruiken en hoe je de hulpdiensten moet contacteren.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor werknemers actief in organisaties die minder dan 20 werknemers tewerkstellen in een lage risico-omgeving.

Inhoud

  • Bewusteloosheid en verslikking
  • Ademhalingsstilstand en reanimatie
  • Huidwonden, brandwonden, letsels aan botten, spieren en gewrichten
  • Vergiftiging en eerstehulpkoffer
  • Pijn op de borstkas en beroerte

Werkvorm & Methodiek

Interactieve lesmethode, waarbij medewerkers worden gestimuleerd om zelf tot de juiste oplossing van de casus te komen. Alsook de nodige theorie en praktijkoefeningen krijgen.

Waar & Wanneer?

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).