Info voor werknemer

Afficher sous-menu Cacher sous-menu

Welke ondersteuning biedt het project?

  • Bijkomend vormingsverlof bovenop het VOV/BEV.
  • Een terugbetaling van de inschrijvingskosten (max. €1000 per schooljaar).

Interesse in het project?

Raadpleeg de flyer voor meer informatie over het project en de toelatingsvoorwaarden.

Hoe wordt het bijkomend vormingsverlof berekend?

De berekening van het aantal uren bijkomend vormingsverlof gebeurt op basis van de jobtime gedurende het project (werkuren per week rekening houdend met eventueel tijdskrediet) en van de gevolgde opleiding.

  • Hoger Beroepsonderwijs verpleegkunde – HBO5

Voor een voltijds tewerkgestelde werknemer zal het Fonds per semester maximaal 120 bijkomende vormingsuren toekennen. De werknemer is vrij om één of twee semester per schooljaar te volgen.

  • Brugopleiding en Bachelor

Per studiepunt kent het Fonds vier bijkomende vormingsuren toe met een maximum van 60 studiepunten per schooljaar. Voor een voltijds tewerkgestelde werknemer die dit schooljaar 60 studiepunten volgt, zal het Fonds 240 bijkomende vormingsuren toekennen. De werknemer is vrij zelf het aantal studiepunten per schooljaar te volgen en er wordt geen limiet gesteld aan het aantal schooljaren waarop de opleiding wordt gespreid.

Goed om te weten (HBO5 & Bachelor & Brug)

  • Bijkomende vormingsuren worden per schooljaar toegekend en kunnen enkel in datzelfde schooljaar opgenomen worden. Ze zijn dus niet cumuleerbaar naar het volgend schooljaar.
  • De werknemer kan elk schooljaar één keer dubbelen (volgens dezelfde modaliteiten als hierboven vermeld).
  • Er kunnen maximum 240 vormingsuren toegekend worden per schooljaar.
  • Indien de werknemer de opleiding stopt, kan deze geen gebruik meer maken van de toegekende bijkomende vormingsuren vanaf de datum van stopzetting van de opleiding.
  • Langdurige afwezigheid op de werkvloer en opnemen van tijdskrediet hebben een impact op het aantal bijkomende vormingsuren.

Nog vragen?

Onze FAQ staat ter jullie beschikking.