Ziekenhuizen

Afficher sous-menu Cacher sous-menu

Opstap naar verpleegkunde - sector Ziekenhuizen

Welkom op de pagina van het project ‘Opstap naar verpleegkunde’ bestemd voor het ziekenhuispersoneel.

Geïnteresseerd in het project? Neem dan een kijkje in het linkermenu voor meer info en praktische details of bekijk onze FAQ om een antwoord te vinden op specifieke vragen.

Opgelet: vanaf het schooljaar 2024-2025 hebben werknemers beperktere aanmeldmogelijkheden voor opleidingen in het project.

Een werknemer kan, bij tijdig aanmelden en indien deze voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, deelnemen aan het project:  

 • voor een opleiding Basisverpleegkundige - HBO5 – Bachelor.
 • voor een Brugopleiding indien:
  • deze vorig schooljaar deelnam aan het project en het project niet stopzette.
  • deze een verminderde arbeidsgeschiktheid heeft.
  • deze ouder is dan 50 jaar.
  • deze minder dan een jaar in dienst is en voor de indiensttreding werkloos was.
  • deze tewerkgesteld is in Brussel.

Ontdek de andere nieuwigheden voor schooljaar 2024-2025.

Vragen?

Contacteer Isabelle Cordier op 02 211 14 80 of per mail [email protected].