Info voor werknemer

Afficher sous-menu Cacher sous-menu

Welke ondersteuning biedt het project?

  • Bijkomend vormingsverlof bovenop het VOV/BEV
  • Een terugbetaling van de inschrijvingskosten (max. €770 per schooljaar)

Interesse in het project?

Raadpleeg de flyer voor meer informatie over het project en de toelatingsvoorwaarden.

Hoe wordt het bijkomend vormingsverlof berekend?

De berekening van het aantal uren bijkomend vormingsverlof gebeurt op basis van de jobtime gedurende het project (werkuren per week rekening houdend met eventueel tijdskrediet) en van de gevolgde opleiding.

Per lestijd kent het Fonds 0,4 bijkomend vormingsuur toe. Voor een voltijds tewerkgestelde werknemer zal het Fonds maximaal 240 bijkomende vormingsuren toekennen per schooljaar.

De werknemer is vrij zelf het aantal lestijden per schooljaar te volgen en er wordt geen limiet gesteld aan het aantal schooljaren waarop de opleiding wordt gespreid.

Nog vragen?

Onze FAQ staat ter jullie beschikking.