Aanmelden - groepsaanvraag

Afficher sous-menu Cacher sous-menu

Aanmelden - groepsaanvraag

Inschrijven voor het project ‘Opstap naar Verpleegkunde’ kan op twee manieren:

 • Online via een individuele aanvraag.
 • Online via een groepsaanvraag (vanaf vijf inschrijvingen, zie hieronder)
  • nieuw: de groepsaanvragen gebeuren vanaf schooljaar 2024-2025 enkel online (en niet langer via e-mail).

Uiterste aanmelddatum

De werkgever dient voor 30/09/2024 een aanvraagdossier in bij het Fonds voor werknemers die hun opleiding starten in september. Voor werknemers die de opleiding starten in februari, is de deadline 15/02/2025. Er is per schooljaar een nieuwe aanvraag nodig.

Let op: aanmeldingen die na deze deadlines worden ontvangen, worden niet meer verwerkt.

Hoe kan ik online een groepsaanvraag indienen?

Vanaf vijf inschrijvingen kan er gewerkt worden met een groepsaanvraag. Het indienen van een groepsaanvraag omvat twee stappen:

 • Stap 1: de werknemers die wensen deel te nemen aan het project:
  • downloaden en printen een aanmeldformulier en zorgen ervoor dat dit document ingevuld en ondertekend wordt door de school, de werknemer en de werkgever.
  • bezorgen dit papieren document aan de werkgever.
 • Stap 2: de werkgever:
  • vult de tabel groepsaanvraag aan met de gegevens van de instelling en van de werknemers die wensen deel te nemen aan het project.
  • vult het online formulier voor een groepsaanvraag onderaan deze pagina in.
  • voegt de ingevulde tabel voor een groepsaanvraag en de papieren aanmeldformulieren toe via een upload.

Het aanvraagdossier is pas volledig als alle ondertekende aanmeldformulieren werden toegevoegd. Eens de groepsaanvraag ingediend, ontvangen zowel de werkgever als de werknemer een ontvangstbevestiging per e-mail. Deze ontvangstbevestiging is geen bevestiging van deelname.

Het Fonds verwerkt de aanmelding. Werknemers en hun werkgevers zullen ten laatste op 7/10/2024 (start september) en op 24/02/2025 (start februari) op de hoogte gebracht worden van de beslissing of ze al dan niet toegelaten zijn tot het project. Deelname aan het project is pas gegarandeerd na deze bevestigingsmail van het Fonds.