Aanmelden - individuele aanvraag

Afficher sous-menu Cacher sous-menu

Aanmelden - individuele aanvraag

Inschrijven voor het project ‘Opstap naar Verpleegkunde’ kan op twee manieren:

  • Online via een individuele aanvraag (hieronder)
  • Online via een groepsaanvraag (vanaf 5 inschrijvingen)

Uiterste aanmelddatum

De werkgever dient voor 30/09/2024 een aanvraagdossier in bij het Fonds voor werknemers die hun opleiding starten in september. Voor werknemers die de opleiding starten in februari, is de deadline 15/02/2025. Er is per schooljaar een nieuwe aanvraag nodig.

Let op: aanmeldingen die na deze deadlines worden ontvangen, worden niet meer verwerkt.

Hoe kan ik online aanmelden?

Het indienen van een individueel aanvraagdossier omvat twee stappen:

  • Stap 1: de werknemer downloadt en print het aanmeldformulier. De werknemer zorgt ervoor dat dit document ingevuld en ondertekend wordt door de school, de werknemer en de werkgever en bezorgt dit aan de werkgever.
  • Stap 2: de werkgever vult het online formulier onderaan deze pagina in. Het papieren aanmeldformulier dient hier via een upload te worden toegevoegd.

Het aanvraagdossier is pas volledig als de werkgevers- en werknemersgegevens worden ingevuld en het ondertekende aanmeldformulier wordt geüpload. Eens het formulier ingediend, ontvangen zowel de werkgever als de werknemer een ontvangstbevestiging per e-mail. Deze ontvangstbevestiging is geen bevestiging van deelname.

Het Fonds verwerkt de aanmelding. Werknemers en hun werkgevers zullen ten laatste op 7/10/2024 (start september) en op 24/02/2025 (start februari) op de hoogte gebracht worden van de beslissing of ze al dan niet toegelaten zijn tot het project. Deelname aan het project is pas gegarandeerd na deze bevestigingsmail van het Fonds.