Fasering

Afficher sous-menu Cacher sous-menu

Fasering

 • Blok 1: GGC-sectoren (toepassing maatregel vanaf 01.09.2023)
  • Diensten van het Verenigd College:
   • Diensten voor bijstand aan personen en hulp aan rechtzoekenden
   • Noodsituatie en integratie
   • Geestelijke gezondheid
   • Gezinsplanning
   • Ouderenzorg – palliatieve zorg
  • Iriscare:
   • Woonzorgcentra vzw’s
   • Dagopvangcentra
   • Centra voor dagopvang voor ouderen
   • Diensten voor thuiszorg
   • Kinderopvang aan huis
   • Psychiatrisch verzorgingstehuis
   • Beschut wonen initiatieven
   • Revalidatieconventie
 • Blok 2: Handicapsectoren GGC & FGC (toepassing maatregel vanaf 01.10.2023)
  •  Iriscare:
   • Personen met een handicap opvang en verblijf
   • Dagcentra voor personen met een handicap
   • Diensten voor begeleid wonen
   • Diensten voor hulpverlening bij activiteiten in het dagelijks leven (ADL)
  •  FGC:
   • Dagcentra voor volwassenen
   • Dagcentra voor kinderen
   • Dagcentra voor schoolgaande kinderen
   • Verblijfcentra voor volwassenen
   • Verblijfcentra voor kinderen
   • Instellingen voor aangepast werk
   • Specifieke projecten (PP)
   • Onthaalhuizen voor families
   • Diensten voor hulp bij alternatieve communicatie
   • Diensten voor inclusieve hobby’s
   • Diensten voor ondersteuning bij sociale activiteiten
   • Diensten voor begeleiding
   • Diensten voor ondersteuning bij communicatie bij doven
   • Diensten voor ondersteuning bij professionele opleiding
   • Diensten voor individuele ondersteuning
   • Diensten voor deelname aan collectieve activiteiten
 • Blok 3: gezondheidssectoren FGC - gezondheid & gezondheidsbevordering (toepassing maatregel vanaf 01.11.2023)
  • Telefonische onthaalcentra
  • Centra voor coördinatie
  • Wijkgezondheidscentra
  • Gezondheidsbevordering
  • Diensten voor drugverslaafden
  • Diensten voor geestelijke gezondheid
  • Diensten voor palliatieve zorg
 • Blok 4: sociale FGC-sectoren (toepassing maatregel vanaf 01.12.2023)
  • Centra voor sociale globale actie
  • Gezinsplanning
  • Onthaalcentra
  • Diensten voor thuiszorg
  • Diensten voor schuldbemiddeling
  • Gewestelijk Centrum
  • Onthaalbureau voor nieuwkomers

Dit project kwam tot stand in samenwerking met Iriscare, GGC en FGC.