Nieuwigheden schooljaar 24-25

Afficher sous-menu Cacher sous-menu

Wijzigingen in de toelatingsvoorwaarden

Een werknemer kan, bij tijdig aanmelden en indien deze voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, deelnemen aan het project:  

 • voor een opleiding Basisverpleegkundige - HBO5 - Bachelor.
 • voor een Brugopleiding indien:
  • deze vorig schooljaar deelnam aan het project en het project niet stopzette (wegens vroegtijdige stopzetting of behalen HBO5 diploma).
  • deze een verminderde arbeidsgeschiktheid heeft.
  • deze ouder is dan 50 jaar.
  • deze minder dan een jaar in dienst is en voor de indiensttreding werkloos was.
  • deze tewerkgesteld is in Brussel.
   • deze voorwaarden zijn niet cumulatief

Wijzigingen in de aanmeldingsprocedure

Nieuwe deadlines

De werkgever dient het aanvraagdossier in voor 30/09/2024 voor werknemers die hun opleiding starten in september en voor 15/02/2025 voor werknemers die starten in februari.

Let op:

 • Werknemers die vorig jaar deelnamen aan het project en hun studie verderzetten, dienen voor het nieuwe schooljaar opnieuw en tijdig aan te melden.
 • Aanmeldingen die na de deadlines worden ontvangen, worden niet verwerkt.

Werknemers en hun werkgevers zullen ten laatste op 7/10/2024 (start september) en op 24/02/2025 (start februari) op de hoogte gebracht worden van de beslissing of ze al dan niet toegelaten zijn tot het project. Deelname aan het project is pas gegarandeerd na deze bevestigingsmail van het Fonds.

Indienen groepsaanvraag via website

De groepsaanvragen gebeuren vanaf schooljaar 2024-2025 ook online (en niet langer via e-mail).

De werkgever vult de tabel groepsaanvraag aan met de gegevens van de instelling en van de werknemers die wensen deel te nemen aan het project. Deze ingevulde tabel dient vervolgens samen met de individuele aanmeldformulieren via een upload aan het Fonds te worden bezorgd. Na het opladen van deze documenten via de website ontvangt de werkgever een ontvangstbevestiging per mail.

Wijzigingen in de administratieve flow

Stop voorschotten

Vanaf schooljaar 2024-2025 betalen wij geen voorschotten meer uit aan de instelling. Op het einde van het schooljaar zal het Fonds de bijkomende vormingsuren voor het betreffende schooljaar uitbetalen op basis van de informatie op de door de werkgever ingediende Digitale Individuele Steekkaart en het bewijs VOV.

Upload Digitale Individuele Steekkaart (DIS)

Vanaf schooljaar 2024-2025 bezorg je de Digitale Individuele Steekkaarten samen met het bewijs VOV/BEV aan het Fonds via de website. Na het opladen van deze documenten ontvangt de werkgever een ontvangstbevestiging per mail.