Duaal leren

Duaal leren in het volwassenonderwijs, met steun vanuit de vormingsfondsen

Vanaf september 2022 kunnen ook cursisten van het volwassenenonderwijs starten met duaal leren. Ze combineren leren in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) met leren op de werkvloer. De Federale vormingsfondsen ondersteunen de trajecten naar zorgkundige door het betalen van een begeleidingspremie. Alle informatie lees je verder op deze pagina.

Let op: voor het Sociaal Fonds Ouderenzorg dienen kandidaten voor het duale traject zich aan te melden via het project Opstap naar Zorgkundige en is onderstaande informatie niet van toepassing voor schooljaar 2023-2024.

Duale opleidingen in het volwassenenonderwijs

Een duale opleiding is een beroepsopleiding van het secundair volwassenenonderwijs waarin cursisten de competenties die leiden naar een beroepskwalificatie deels verwerven in het CVO en deels op de werkplek.

Minstens 50% van de lestijd vindt op de werkvloer plaats. De opleidingen die duaal ingericht worden, moeten gebaseerd zijn op een beroepskwalificatie.

Het is de Vlaamse Regering die beslist welke opleidingen duaal ingericht worden.

Soorten overeenkomsten

Een cursist die een duale opleiding volgt, sluit een betaalde overeenkomst met het centrum voor volwassenenonderwijs en een erkende organisatie. Het aantal uren op de werkvloer bepaalt het type overeenkomst en de leervergoeding voor de cursist.

  • Overeenkomst duale opleiding statuut

De cursist is minstens 20u per week op de werkplek en krijgt een vergoeding voor de uren werkplek- en onderwijsinstellingscomponent. De cursist bouwt ook socialezekerheidsrechten op.

  • Overeenkomst duale opleiding

De cursist is minder dan 20u per week op de werkplek en krijgt enkel een vergoeding voor de uren op de werkplek.

  • Deeltijdse arbeidsovereenkomst

Uitzonderlijk kan er ook een deeltijdse arbeidsovereenkomst worden afgesloten. Bijvoorbeeld een werkende cursist kan in de eigen organisatie de werkplekcomponent van de duale opleiding uitoefenen. In dit geval is er geen leervergoeding, aangezien de cursist al een loon ontvangt.

Ondersteuning vanuit de federale vormingsfondsen

  • De federale vormingsfondsen geven een begeleidingspremie aan werkgevers van €125 per maand dat een cursist uit het volwassenenonderwijs bij hen een duaal traject tot zorgkundige volgt.

⇒ Gezien de werkgever de overeenkomst moet laten registeren via de app werkplekduaal, is het vormingsfonds op de hoogte van de werkende cursisten in de sector. Het fonds zal contact opnemen met de werkgever om de begeleidingspremie uit te betalen.

Vragen of opmerkingen?

Over duaal leren? Veerle Noerens, projectbeheerder Duaal leren, vzw VIVO helpt je graag verder!

Over de begeleidingspremie? Contacteer het vormingsfonds van jouw sector via de homepagina