IFG - Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten Verpleegkundige/zorgkundige worden?

Submenu tonen Submenu verbergen

De inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 zijn momenteel gesloten. Hieronder de tijdlijn van het project:

 • Inschrijvingsperiode tot 22 maart 2024
 • Selectietesten tussen 5 februari 2024 en 23 april 2024
 • Analyse selectietesten: midden mei 2024
 • Communicatie van selectie naar de kandidaten: eind mei 2024
  • Wij kunnen hiervoor geen antwoord geven over de selectie, wij vragen daarom om even geduld uit te oefenen.
 • Start opleiding: september 2024

Tijdens de opleiding

 • Het opleidingsproject voor verpleegkundigen biedt een aantal voordelen voor de werknemer:
  • De arbeidsovereenkomst bij de werkgever blijft bestaan en de anciënniteit blijft gewoon doorlopen.
  • De werknemer behoudt zijn basisloon, avond-, nacht- en weekendpremies vallen weg tijdens het schooljaar gezien de werknemer deze niet presteert. Eindejaarspremie, tussenkomst in de vervoersonkosten en maaltijdcheques blijven wel van toepassing.
  • De werknemer heeft het recht om afwezig te zijn van de werkplaats tussen de eerste effectieve schooldag van het schooljaar tot de laatste effectieve schooldag om zo een diploma van verpleegkundige te behalen in het voltijds dagonderwijs (geen afstandsonderwijs).
  • De werknemer behoudt het recht op wettelijk verlof. Tijdens het zomerverlof gaat de werknemer opnieuw aan het werk bij de werkgever. In diezelfde periode moet ook het wettelijk verlof ingepland worden.
    
 • Binnen het opleidingsproject zijn er eveneens een aantal plichten voor de werknemer:
  • Gezien de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever blijft bestaan, blijft het ‘wettelijke’ statuut van de werknemer in opleiding ‘werknemer’ en niet ‘student’. Dit houdt in dat de werknemer bv. bij ziekte niet alleen de school moet verwittigen, maar ook de werkgever!
  • De werknemer moet het IFG op de hoogte houden van het verloop van de opleiding via de gevraagde documenten (zie punt ‘Procedure en documenten’), maar ook van zaken als langdurige ziekte, zwangerschap, veranderen van werkgever, veranderen van school, wijzigen contactgegevens en de vervroegde stopzetting van de opleiding.
  • De werknemer moet regelmatig aanwezig zijn tijdens de lessen en stages. Ongewettigde afwezigheden moeten vermeden worden. De werknemer verliest zijn recht op het project bij een ongewettigde afwezigheid van meer dan 1/10e van de opleiding.
  • De werknemer verliest zijn recht op het project indien hij of zij niet slaagt voor de module/jaar.

Opgetlet! Dubbelen of de opleidingsduur verlengen is niet mogelijk in dit project.
In enkele uitzonderlijke gevallen kan de Raad van Beheer zich uitspreken over een eventueel recht op herkansen (bv. na langdurige afwezigheid door ziekte).