Info sector Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen

Submenu tonen Submenu verbergen

Welke subsidies?

Het Sociaal Fonds voor de Bicommunautaire en Federale Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen voorziet een financiering van:

  • de loonkost of leervergoeding van de jongere.
  • een begeleidingspremie van € 1500 per jaar.
  • een uitstroombegeleiding (tijdens de werkuren) voor elke jongere die in zijn laatste schooljaar zit en die je geen arbeidscontract aanbiedt na dit project. Het Fonds heeft hier een samenwerking met VOKANS voor opgezet.
  • een opleiding voor de mentor van de jongere.

Welke jongere?

Wie kan de werkgever aanwerven?

  • Een jongere die nieuw in dienst komt. Door de aanwerving groeit de tewerkstelling in de instelling met één persoon en het arbeidsvolume met 0,5 voltijds equivalent (VTE).
  • Een jongere die een opleiding volgt in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) in het schooljaar 2024-2025.
  • Een jongere tussen 15 en 25 jaar.

Interesse?

Het aantal plaatsen is beperkt. Wij vragen dan ook om contact op te nemen met het Fonds alvorens enig engagement aan te gaan met de jongere.

Alle informatie over de voorwaarden, procedure en voorziene financiering staat in onze brochure.

Volg stap voor stap de procedure beschreven in deze brochure om een aanvraag in te dienen.

Nog vragen? Contacteer ons gerust via [email protected].