PC 330 | Ouderenzorg Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

Budget INSITU-vormingen voorlopig bereikt

Het budget van het Sociaal Fonds Ouderenzorg voor de INSITU-vormingen voor het jaar 2024 is voorlopig bereikt. Hieronder kan je het formulier van de wachtlijst invullen. Bij annulaties zullen we jou dan contacteren. Je kan hierover een bericht verwachten vanaf september.

Wat zijn IN SITU vormingen?

Dit zijn kortdurende vormingen die tijdens de werkuren in de instelling zelf doorgaan. Werknemers hoeven zich dus niet te verplaatsen. De lesgever komt ter plaatse op het afgesproken tijdstip.

Deze formule houdt een ‘à la carte’ aanbod in waarbij er gekozen kan worden uit één of meerdere vormingen uit onze brochure.

De INSITU vormingen zijn gratis voor werknemers uit de risicogroepen. Dit zijn werknemers met maximaal een bachelor-diploma. Personeelsleden met een masterdiploma mogen enkel deelnemen indien de persoon in kwestie onder één van deze drie categorieën valt op het moment van inschrijven:

 • ouder dan 50 jaar
 • minder dan één jaar in dienst en werkzoekend op het moment van indiensttreding
 • verminderde arbeidsgeschiktheid

 Afhankelijk van het aantal werknemers in de instelling heb je recht op meer of minder vormingen.

Ontdek alle voorwaarden en praktische informatie over ons aanbod voor 2024.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Wij bevestigen jouw aanvraag uiterlijk binnen de drie weken.

 • Verstuur ten laatste twee weken voor aanvang van de vorming de volledig (elektronisch) ingevulde deelnemerslijst naar de opleidingsverstrekker.
   
 • De opleidingsverstrekker bezorgt aan het Fonds de afgetekende aanwezigheidslijst na de afloop van de vorming, samen met diens factuur.
   
 • Elke deelnemer wordt op het eind van de vorming gevraagd om een kort evaluatieformulier in te vullen.
   
 • Indien gewenst, kan je hier ook nog het FeBi deelnameattest downloaden

Let op: nieuw vanaf 2024

Om aanvragen in te dienen zal het jaar opgedeeld worden in twee semesters. We hopen op deze manier zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de vraag van de instellingen om vormingen te organiseren binnen het vooropgestelde budget van het Sociaal Fonds.

 • De instelling wenst de vormingen te plannen in semester 1 (van 1 januari tot 30 juni)?
  • Het maximale budget werd bereikt, je kan enkel nog een aanvraag doen voor semester 2.
 • De instelling wenst de vormingen te plannen in semester 2 (van 1 juli tot 20 december)?
  • Doe dan de aanvraag vanaf 1/2/2024 en ten laatste op 31/10/2024.

Hoeveel vormingsdagen kan je als instelling aanvragen?

Vanaf 2024 zal het maximaal aantal vormingsdagen dat je kan aanvragen afhankelijk zijn van het aantal werknemers van de instelling.

Aantal werknemers in dienst Maximaal aantal vormingsdagen per jaar
0-50 maximaal twee vormingsdagen per jaar
51-99 maximaal drie vormingsdagen per jaar
100-149 maximaal vier vormingsdagen per jaar
150 en meer maximaal vijf vormingsdagen per jaar

Goed om weten: één vormingsdag kan opgesplitst worden in twee halve vormingsdagen.

Wijzigingen of annulaties

De instelling moet het Fonds en de opleidingsverstrekker onmiddellijk per e-mail verwittigen in geval van onderstaande wijzigingen:

 • Het niet starten (annulering van de vorming), uitstellen of niet volledig realiseren van de vorming.
 • Een beroep doen op een andere opleidingsverstrekker dan vermeld in het aanvraagformulier.
 • Problemen met een opleidingsverstrekker of de kwaliteit van de vorming.

Let op: nieuw vanaf 2024

Als de instelling de vorming laattijdig annuleert, dit wil zeggen twee weken (14 dagen) voor de geplande datum, zal het Fonds een schadevergoeding aanrekenen aan de instelling van € 250 (€ 125 voor een halve vormingsdag).

Als de instelling op de dag van de vorming annuleert zal dit een bedrag zijn van maximaal € 1000, namelijk de maximale kost van een vormingsdag.

Indien omwille van overmacht de instelling de vorming dient te annuleren op de vormingsdag zelf, kan het Fonds mogelijks deze bijdrage op zich nemen. Dit steeds in overleg met het Fonds.

Goed om weten

Aanvragen dienen beheerd te worden door het huis zelf. Indien de instelling hulp krijgt bij de organisatie van een overkoepelend orgaan, bijvoorbeeld binnen de groep, dient de directeur van het huis steeds op de hoogte te zijn en in kopie te staan van het e-mailverkeer betreffende de aanvragen van het huis. Dit om een goede organisatie van de vormingen te kunnen garanderen.

De voorgestelde acties van het Fonds zijn steeds onder voorbehoud van de budgettaire limieten per project. Houd deze pagina in de gaten voor de laatste updates met betrekking tot de richtlijnen van de projecten en de beschikbare budgetten.

Nieuwe opleidingsverstrekkers gezocht!

Ben je opleidingsverstrekker en wens je graag deel te nemen aan de jaarlijkse offerteoproep met betrekking tot de INSITU-vormingen?

Laat dan hier je gegevens achter, dan word je uitgenodigd bij de volgende offerteoproep.