PC 330 | Ziekenhuizen Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

Administratieve opvolging

Voor een vlotte administratieve opvolging vragen wij om de volgende documenten aan het Fonds te bezorgen vóór 1 maart van het jaar dat volgt op de opleiding:  

  • Een aanwezigheidslijst per mail:
    • Hetzij een papieren versie met handtekeningen per groep en evt. officiële documenten ter staving van afwezigheid.
    • Hetzij een exportlijst gehaald uit het registratiesysteem van de instelling vergezeld van een verklaring op eer ter bevestiging van de correctheid van deze gegevens.
    • Hetzij in geval van online opleidingen een attest van de opleidingsverstrekker.
  • Een lijst met anonieme deelnemersgegevens - in elektronische versie (Excel) per mail
  • De facturen en onkostennota voor de sessie(s)

Documenten bezorgd binnen bovenstaande termijn, worden meteen door de administratieve cel verwerkt.
Documenten bezorgd buiten bovenstaande termijn, worden niet meer aanvaard door het Fonds.

Na ontvangst van de administratieve documenten zal het Fonds een voorlopige afrekening sturen en in geval van een positief saldo het bedrag storten.

Om onze toekomstige acties te verbeteren, willen wij onze projecten evalueren op basis van jouw ervaringen, opmerkingen en suggesties. Vul gerust onze evaluatie in. Je zal de link per mail ontvangen wanneer de opleiding afgelopen is.