PC 330 | Ouderenzorg Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

Het subsidieproject van het Sociaal Fonds Ouderenzorg heeft zijn budgettaire limieten bereikt voor 2022. We kunnen geen aanvragen meer goedkeuren. Voor 2023 zullen de nieuwe richtlijnen in de maand december 2022 kenbaar gemaakt worden via de website.

Wat is dit?

Binnen het kader van een subsidieproject organiseert een instelling van het PC 330 (RSZ-kengetal 330, 311 en 830) zelf een opleiding. Hiervoor kan financiering vanuit het Fonds aangevraagd worden. 

Opgelet: je kan enkel een subsidieaanvraag indienen als de inhoud van het subsidieproject niet terug te vinden is in het INSITU-aanbod. De subsidieprojecten zijn projecten op maat om tegemoet te komen aan specifieke noden in jouw instelling. Als we opmerken dat er een alternatieve vorming beschikbaar is in het INSITU-aanbod zullen wij je dus doorverwijzen naar deze INSITU-vorming.

Dit project loopt van 1/09/2021 tot en met 31/12/2023. Het Fonds voorziet maximaal drie weken om een aanvraag te beantwoorden.  Het Fonds evalueert de aanvragen als een goede huisvader en kan aanvragen die een te grote impact hebben op het budget weigeren op basis van de budgettaire limieten.

Welke projecten komen in aanmerking?

Het Fonds verleent financiële bijstand voor vormingen die kaderen binnen één van de vooropgestelde thema’s van het Fonds. Wat de locatie van de vorming betreft, kan gekozen worden uit:

 • Intra Muros: opleidingen op maat die de instelling zelf organiseert door beroep te doen op een externe lesgever.
 • Extra Muros: opleidingen die buiten de eigen instelling worden gevolgd (terugbetaling inschrijvingsgeld).
 • Online Leervorm

Financiële tussenkomst

 • Intra Muros en Online vormingen:
  • €13 per uur/persoon die deel uitmaakt van de risicogroep.
  • €130 per uur/groep: we spreken van een groep vanaf 10 deelnemers. Dit wil zeggen dat we vanaf 10 deelnemers niet meer betalen op basis van deelnemers, maar op basis van groep, het maakt dus niet uit of er 11 of 15 deelnemers zijn, deze aantallen zijn gelijk in de berekening, er zal voor zowel de groep van 11, als de groep van 15 een bedrag van €130 voorzien worden. Verder komt het Fonds ook tegemoet in de verplaatsingvergoeding van de lesgever tot een bedrag van €25.
 • Extra Muros:
  • €85 per dag/deelnemer (minimim 6 uur vorming)
  • €42,50 per halve dag/deelnemer (minimum 4 uur vorming)

Hoeveel subsidieaanvragen kan een instelling jaarlijks doen?

Jaarlijks voorziet het Fonds een budget om de subsidieprojecten te financieren. Om het voorziene budget evenredig te verdelen onder de instellingen, voorziet het Fonds een maximaal vormingsbudget per instelling op basis van het aantal werknemers.

Het is niet toelaten dat groeperingen van huizen een uitrol doen van een bepaalde vorming over al de huizen heen. Dit om te vermijden dat er een te groot deel van het budget in één keer besteed wordt. Het uitgangspunt hierbij is dat elk huis voor zich een aanvraag doet op basis van de noden in dat huis. De aanvragen worden dus niet beheerd vanuit een centraal punt.

Het Fonds evalueert de aanvragen als een goede huisvader en kan aanvragen die een te grote impact hebben op het budget weigeren op basis van de budgettaire limieten.

Hoe een aanvraag indienen?

 

Wat gebeurt er met jouw aanvraag?

Stap voor stap:

 • Dien je aanvraag tijdig in. Dit wil zeggen; uiterlijk een maand voor de start van het project.
 • Wij behandelen de aanvraag en formuleren binnen de drie weken een antwoord.
 • Na afloop van het subsidieproject bezorgt de instelling aan het Fonds bewijsstukken (zie onderaan).
 • Wij gaan over tot betaling indien het dossier volledig is.

Bewijsstukken

Bewijsstukken stuur je uiterlijk drie maanden na de laatste sessie via mail naar het Fonds. Afhankelijk van het soort subsidiedossier zijn dat volgende documenten:

Nieuws in deze sector

Gratis Vormingsaanbod 2023

24 november 2022

FeBi en VIVO zetten ook in 2023 een gratis vormingsaanbod op poten voor de Vlaamse en Brusselse non-profitsectoren. Ontdek het hier.

Thema’s aanbod 2023:

 • Bureautica en digitale media
 • Specifieke methodieken in begeleiding/zorg
 • Soft skills: persoonlijke vaardigheden
 • Agressie- en conflictbeheersing
 • Communicatie
 • Welzijn op het werk
 • Begeleidings- en zorgvaardigheden
 • HRM: VTO- en competentiemanagement
 • EHBO

Het vormingsaanbod 2023 kadert in een breder geheel van acties die we als sociale partner organiseren om de competenties
van werknemers verder te ontwikkelen. Vanuit FeBi en VIVO hopen we dat ons programma je aanspreekt en onze vormingen zowel kwalitatief als inhoudelijk
tegemoetkomen aan jouw vormingsnoden.

Lees meerLees minder

#kiesvoordezorg: nieuwe opstart

15 november 2022

Er is in de zorgsector een enorme vraag naar gekwalificeerde verpleegkundigen en zorgkundigen. Het project #kiesvoordezorg wil hierop inspelen door werknemers uit andere sectoren warm te maken voor een nieuwe carrière als zorgkundige of verpleegkundige. 

De inschrijvingen zijn opnieuw geopend tot en met 10/02/2023. Ontdek alle info.

Wat bieden wij de kandidaat-werknemer?

 • Een gesubsidieerde arbeidsovereenkomst bij een werkgever in de zorgsector.
 • Loonvoorwaarden van toepassing in de sector.
 • Vrijstelling van prestaties tijdens het schooljaar zodat de werknemer zich ten volle kan concentreren op de studies. Tijdens de schoolvakanties in de zomermaanden neemt de werknemer het jaarlijks verlof op en de resterende tijd werkt hij of zij bij de werkgever.
 • Na de opleiding kan de werknemer meteen aan de slag als zorgkundige of verpleegkundige.

Wat bieden wij de kandidaat-werkgever?

 • Financiering van de loonkost van de werknemer gedurende de volledige opleidingsduur.
 • Kans om mee te werken aan de groei van toekomstige, nieuwe werknemers.
Lees meerLees minder

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je niks wil missen over dit fonds. Opgelet! Schrijf je in voor de juiste regio!