IFG - Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten Verpleegkundige/zorgkundige worden?

Submenu tonen Submenu verbergen

De inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 zijn momenteel gesloten. Hieronder de tijdlijn van het project:

 • Inschrijvingsperiode tot 22 maart 2024
 • Selectietesten tussen 5 februari 2024 en 5 mei 2024
 • Analyse selectietesten: begin juni 2024
 • Communicatie van selectie naar de kandidaten: midden juni 2024
  • Wij kunnen hiervoor geen antwoord geven over de selectie, wij vragen daarom om even geduld uit te oefenen.
 • Start opleiding: september 2024

Wat kunnen wij jou bieden?

IntegraZorg biedt aan geïnteresseerde en gemotiveerde erkende vluchtelingen (met een achtergrond in de zorg) de kans een tweede carrière in de zorg te starten. Na het succesvol doorlopen van een selectieprocedure kan je als geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aangaan met een werkgever in de zorgsector.

Je start jouw tweede carrière op de schoolbank waar je een opleiding tot zorgkundige of verpleegkundige volgt.

Tijdens de hele opleidingsduur ben je met een arbeidsovereenkomst verbonden aan een werkgever uit het paritair comité voor de gezondheidsdiensten (PC 330) en word je betaald conform de loon-en arbeidsvoorwaarden van toepassing in de sector waar je wordt tewerkgesteld .

Tijdens het schooljaar word je vrijgesteld van prestaties zodat je je ten volle kan concentreren op je studies. Tijdens de schoolvakanties in de zomermaanden word je gedurende enkele weken tewerkgesteld bij de werkgever en neem je je jaarlijks verlof op.

Na de opleiding kan je meteen aan de slag als zorgkundige of verpleegkundige. Je arbeidsovereenkomst loopt verder na de opleiding.

Welke opleiding kan je volgen in voltijds dagonderwijs?

Binnen dit project mag de werknemer kiezen uit:

 • de opleiding tot zorgkundige in 1,5 jaar.
 • de graduaatsopleiding (HBO5) tot verpleegkunde in drie jaar.
 • de bacheloropleiding tot verpleegkunde in vier jaar.

In samenspraak met de school en rekening houdend met de leerdoelstellingen en de stagemogelijkheden bij de werkgever, wordt ernaar gestreefd om minstens één stageperiode tijdens de opleiding te doen bij de werkgever waarmee een arbeidsovereenkomst werd afgesloten.

In welke scholen kan je inschrijven?

De werknemer kan zich in elke school inschrijven die de verpleegopleiding aanbiedt, alsook in elk centrum voor volwassenonderwijs (CVO) die de opleiding tot zorgkundige aanbiedt. Hieronder de scholenlijsten per opleiding:

Toelatingsvoorwaarden

Erkende vluchtelingen die geïnteresseerd zijn in het project moeten aan de onderstaande toelatingsvoorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan het opleidingsproject:

 • Erkend vluchteling zijn of partner van een erkend vluchteling (in de context van gezinshereniging) zijn. Hiervan moet een bewijs worden voorgelegd (identiteitskaart A of B waarop ‘vluchteling’ of ‘XXB’ genoteerd staat).
 • Een achtergrond in de zorgsector hebben in het thuisland.
 • Werknemer of werkzoekende zijn.
 • Voldoen aan de voorwaarden van het onderwijs.

Binnen elke opleiding zijn er andere voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Hieronder een kort overzicht van de taalvereiste en diplomavereiste per opleiding:

Bacheloropleiding tot verpleegkunde

Het IFG raadt de kandidaten aan om, indien dit nog niet gebeurde, een aanvraag te doen bij NARIC voor de erkenning van hun diploma. Ook als het buitenlands diploma niet (volledig) wordt erkend, hebben de bachelorscholen een bewijs ‘secundair onderwijs’ nodig.

 • Taalvoorwaarden

De Bachelorscholen vragen een taalniveau B2 van het Europees Referentiekader op.

Dit betekent dat de kandidaat één van onderstaande taalattesten moet kunnen voorleggen:

 • Niveau 5 bij ILT-KU Leuven/KUB/HUB/UGent/Linguapolis
 • Richtgraad 3 van het CVO (Vantage Level)
 • ITNA-test (B2)
 • PTHO-test
 • Staatsexamen NT2
 • CNaVT (B2)

Een kandidaat die nog geen taalattest in zijn of haar bezit heeft, kan steeds een taaltest aanvragen. Meer informatie bij de scholen. Kandidaten uit Brussel kunnen hiervoor ook steeds terecht bij het huis van het Nederlands.

 • Diplomavoorwaarden
  • Een student met een diploma behaald in een land dat de Lissabon Erkenningsconventie ratificeerde wordt steeds toegelaten indien het behaalde diploma in dat land ook toegang verleent tot een gelijksoortige opleiding hoger onderwijs.
  • Een student met een diploma secundair onderwijs behaald in een land dat de Lissabon Erkenningsconventie niet ratificeerd, kan worden toegelaten indien het behaalde diploma in dat land toegang verleent tot hoger onderwijs. De toelating kan in dit geval nog afhankelijk worden gemaakt van een bijkomende toetsing van de bekwaamheden voor de opleiding.

Heb je als kandidaat een gelijkwaardigheidsattest bekomen van NARIC Vlaanderen dat bevestigt dat het diploma dat je behaalde in je thuisland gelijkwaardig wordt geacht met een Vlaams diploma secundair onderwijs dan voldoe je meteen aan de diplomavoorwaarden. Je dient wel nog steeds een aanvraag tot toelating in te dienen, je moet immers ook aan de taalvoorwaarden voldoen.

HBO5-opleiding tot verpleegkundige

 • Taalvoorwaarden

Als je wil starten met een HBO5-opleiding tot verpleegkunde moet je een bewijs kunnen voorleggen van het taalniveau B1 van het Europees Referentiekader of 2.4 binnen de cvo’s.

 • Diplomavoorwaarden

De HBO5-scholen vragen een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs op. Bezit je geen geldig erkend studiebewijs, dan kun je na het slagen voor een toelatingsproef en een positieve beslissing van de toelatingsklassenraad, toch starten met de opleiding. 

Voor verdere inlichtingen neem je contact op met de school.

Opleiding tot zorgkundige

 • Taalvoorwaarden

Binnen deze opleiding wordt geen specifiek minimum taalniveau gedefinieerd. Kandidaten met een taalniveau 2.1 of 2.2 of 2.3 kunnen vaak binnen de scholen een opleiding tot zorgkundige combineren met een taalopleiding.

Meer informatie bij de scholen.

 • Diplomavoorwaarden

Er worden geen specifieke diplomavereisten benoemd. De scholen beslissen aan de hand van je schoolattesten en je werkervaring waar je in de opleiding kan instappen.

Een overzicht van de taalniveaus en wat dit inhoudt, vind je hier

Hoe stel je jezelf kandidaat voor IntegraZorg?

De kandidaat vult het inschrijvingsformulier van het IFG in en stuurt deze per mail naar [email protected]

Opgelet: ook het gedeelte voor de school moet ingevuld zijn vóór dat het inschrijvingsdocument naar het IFG wordt verstuurd. De school zal jouw dossier (diplomavoorwaarden en taalvoorwaarden) analyseren en indien je voldoet aan de voorwaarden van het onderwijs het document van het IFG aanvullen.

Welke documenten vraagt het IFG op?

 • Het ingevulde inschrijvingsformulier
 • Een kopie van jouw erkenning als erkende vluchteling
 • Een kopie van jouw taalniveau

Belangrijke informatie!!

Er wordt een sollicitatietraining voorzien door VDAB (voor kandidaten uit Vlaanderen) en Tracé Brussel (voor kandidaten uit Brussel).

Kandidaten die geïnteresseerd zijn in deze training, kunnen dit aanduiden op het inschrijvingsformulier van het project. Het IFG zal hun gegevens doorgeven aan de contactpersoon binnen VDAB of Tracé Brussel.

Hoe verloopt de selectieprocedure?

De selectietest

Elke kandidaat zal worden uitgenodigd voor een selectietest. Deze test bestaat uit een psychotechnische (logica, algemene kennis, …) test op de computer en een psychologisch gesprek. Je kan pas deelnemen aan het psychologisch gesprek als je slaagt voor de logicatest.

Wil je al eens gaan kijken hoe zo’n test eruitziet? Bekijk een demo versie van de selectietesten.

Heb je toch nood aan extra oefeningen? Kijk dan zeker eens hier:

De definitieve selectie

De definitieve beslissing rond de selectie zal door de Raad van Beheer van het IFG genomen worden in functie van het aantal geslaagde kandidaten en de beschikbare plaatsen.

Informatiesessie

Kandidaten die geselecteerd worden voor het project worden door het IFG uitgenodigd voor een informatiesessie. Tijdens dit moment legt het IFG jullie uit hoe het project tijdens de opleiding zal verlopen.

Let op: het volgen van deze sessie is sterk aanbevolen!

Je bent geselecteerd voor het project IntegraZorg. Wat nu?

Proficiat! Je hebt al een belangrijke stap gezet naar jouw nieuwe carrière in de zorg. Je zal nu op zoek moeten naar een werkgever in de zorgsector.

Een werkgever zoeken

Het IFG bezorgt elke geselecteerde kandidaat een lijst met werkgevers in de zorgsector die zich geëngageerd hebben om een geselecteerde kandidaat uit het project IntegraZorg in dienst te nemen.

De kandidaat moet één van de werkgevers uit de lijst contacteren voor een afspraak. Deze afspraak heeft twee doelen:

 • Er is sprake van een sollicitatiegesprek waarin werkgever en werknemer elkaar kunnen leren kennen.
 • Tijdens dit gesprek zal de werkgever ook meer uitleg geven over de job als zorgkundige of verpleegkundige binnen hun instelling.

Klikt het tussen beide partijen en wordt de kandidaat geselecteerd voor het project? Dan kan men overgaan tot het tekenen van een arbeidsovereenkomst. Zonder deze arbeidsovereenkomst kan het project niet opstarten!

Indien de kandidaat een werkgever heeft gevonden waar hij graag wil werken en waar hij een arbeidsovereenkomst kan tekenen, moet hij of zij dit doorgeven aan het IFG. Het IFG zal hierna contact opnemen met de werkgever voor de correcte afhandeling.

De kandidaten kunnen met de hulp van de VDAB in Vlaanderen en Tracé Brussel in Brussel op zoek naar een geschikte werkgever. Er wordt een sollicitatietraining voorzien door de VDAB (voor kandidaten uit Vlaanderen) en Tracé Brussel (voor kandidaten uit Brussel). Kandidaten die geïnteresseerd zijn in deze training, kunnen dit aanduiden op het inschrijvingsformulier van het project. Het IFG zal hun gegevens doorgeven aan de contactpersoon binnen VDAB of Tracé Brussel.

Welk inkomen krijg je tijdens de opleiding?

Werknemers die via het project de opleiding starten kunnen op dat moment genieten van de IF-IC loonschalen, verhoogd ten gevolge van recente sociale akkoorden. Je wordt dan als volgt betaald:

Opleiding tot zorgkundige: 

Barema code WIO

Schooljaar Anciënniteit Bruto Maandloon
cat 10 1e 0 2.622,09
cat 10 2e 1 2.686,04

 

Opleiding tot verpleegkundige:

Barema code WIO Schooljaar Anciënniteit Bruto Maandloon
cat 10 1e 0 2.622,09
cat 11 2e 1 2.782,27
cat 11 3e 2 2.836,32
cat 11 4e 3 2.887,29

Elke werknemer in opleiding heeft eveneens recht op de eindejaarspremie en het vakantiegeld zoals elke andere werknemer in de sector. De loonschalen volgen de indexevolutie.

Na het succesvol doorlopen van de opleiding kan je tweede carrière als zorgkundige of verpleegkundige van start gaan bij dezelfde werkgever waarmee je een arbeidsovereenkomst hebt afgesloten. Je zal dan betaald worden volgens de loonschaal verbonden aan de functie die je uitoefent.

Meer informatie over deze loonbarema’s kan opgevraagd worden bij een van de volgende vakbonden:

Worden jouw studiekosten vergoed?

Je hebt recht op de opleidingscheques van de VDAB. Vraag aan de school of je een deel mag betalen via deze opleidingscheques. Gebruik deze opleidingscheques om de factuur van de school te betalen (inschrijving + materialen).

Het restbedrag wordt gefinancierd vanuit het project IntegraZorg. Om een terugbetaling te krijgen van deze kost, moet je ons volgende documenten sturen:

 • Factuur van de school
 • Bewijs van aankoop van de opleidingscheques
 • Bewijs van betaling van de schoolkosten

Opgelet: het IFG betaalt het bedrag aan jouw werkgever terug. Jouw werkgever stort jou het bedrag door.

Hoe word je opgevolgd tijdens de opleiding?

IntegraZorg hanteert strenge selectiecriteria vooraleer je aan de gekozen opleiding kan starten. We ondersteunen je maximaal om de opleiding in ideale omstandigheden te volbrengen. We verwachten dat je start met goede slaagkansen en dat je gemotiveerd bent om je diploma te behalen.

Om je te kunnen opvolgen verwacht het IFG dat zij op de hoogte wordt gehouden van het verloop van de opleiding. Bezorg daarom altijd tijdig de gevraagde documenten aan het IFG.

Het is ook belangrijk om het IFG steeds op de hoogte te houden van wijzigingen in je leven die een invloed kunnen hebben op het leertraject, zoals bv. een langdurige ziekte, een zwangerschap, verandering van school, wijzigen contactgegevens en de vervroegde stopzetting van de opleiding.

Let op: 

 • De werknemer moet regelmatig aanwezig zijn tijdens de lessen en stages. Ongewettigde afwezigheden moeten vermeden worden. De werknemer verliest zijn recht op het project bij een ongewettigde afwezigheid van meer dan 1/10e van de opleiding.
 • De werknemer verliest zijn recht op het project indien hij niet slaagt voor zijn module/jaar.

Belangrijk! Dubbelen of de opleidingsduur verlengen is niet mogelijk binnen dit project.
Niet slagen betekent de stopzetting van het project.