PC 330 | Gezondheidsinrichtingen en -diensten Maribel | Kamer 5 | Beschut wonen, wijkgezondheidscentra, diensten voor het bloed van het Rode Kruis

Submenu tonen Submenu verbergen

Financiering van de verhoging van het forfaitair gedeelte van de eindejaarspremie 2023

Deze financiering is enkel bestemd voor de wijkgezondheidscentra en de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België.

De jaarlijkse verhoging van € 400/VTE van het forfaitaire gedeelte van de eindejaarspremie werd vastgelegd in de CAO van 13 juni 2022. U vindt deze CAO op onze website hier.

Wij verwijzen naar de wettelijke bepalingen van de CAO’s voor de berekening van de eindejaarspremie. Uw sociaal secretariaat kan u hierbij helpen. 

Het Fonds Sociale Maribel 330 – Kamer 5 staat in voor de jaarlijkse financiering van deze verhoging.

Hoe berekent de Kamer de financiering van deze verhoging in 2023 voor uw instelling?

Het brutobedrag van de verhoging bedraagt € 442,32 (index oktober 2022 inbegrepen) x 1,0281 (index oktober 2023) en wordt verhoogd met 34,45% forfaitaire patronale RSZ bijdragen.

Voor 2023 bedraagt de financiering € 611,41 per VTE.

Deze tussenkomst wordt vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal VTE van uw instelling.

De Kamer gebruikt de VTE van de referteperiode jaar -1. Voor 2023 is dit de periode 01/01/2022 t.e.m. 30/9/2022. Dit zijn de meest recente cijfers waarover de Kamer beschikt.

De Kamer berekent en betaalt jaarlijks deze financiering aan de instellingen in november/december.