PC 330 | Thuisverpleging Maribel | Kamer 3

Submenu tonen Submenu verbergen

Alle communicatie en documenten die u vindt op onze website worden bij voorkeur via mail verstuurd naar de Kamer

Overzicht procedures Mobiele Equipe

De Kamer heeft een overzicht gemaakt aarin alle procedures omtrent de Mobiele Equipe worden vermeld.

Trimestriële prestatiestaten Mobiele Equipe

Elk trimester bezorgt de instelling het document ‘trimestriële prestatiestaat Mobiele Equipe’ aan de Kamer. Deze moet ingevuld zijn voor elke werknemer Mobiele Equipe.

Dit document dient opgemaakt te zijn zoals het model van de Kamer. Het document moet via mail verstuurd worden naar de Kamer.

Voor meer informatie omtrent het invullen van de trimestriële prestatiestaat Mobiele Equipe kan u de handleiding consulteren.