PC 330 | Ziekenhuizen Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

Groepsbegeleiding

Loopt het binnen een team niet zo vlot en is er begeleiding van buitenaf nodig? Zou het nuttig zijn dat de zorgkundigen binnen de organisatie eens samenzitten om van elkaar te leren?

Aarzel niet een beroep te doen op het Fonds om groepsbegeleidingen op poten te zetten.

Bij een groepsbegeleiding zitten een aantal werknemers samen rond een bepaalde probleemstelling. Aan de hand van concrete voorbeelden uit het werkveld wordt wat moeilijk loopt bespreekbaar gemaakt. Het groepsgebeuren stimuleert de bewustwording, interactie, communicatie en innovatie.

Het project loopt van 15 januari 2024 tot en met 15 december 2025.

Het project in een notendop

Het professioneel begeleiden van groepen kan verschillende vormen aannemen. Voor het Fonds komen onderstaande vormen in aanmerking voor een financiering:

1.         Teambegeleiding of supervisie

Een professionele begeleiding opgezet bij het functioneren van een team om de gehanteerde praktijken te optimaliseren en tot nieuwe werkmethodes te komen.

Denk maar aan:

 • De werking van het team verbeteren.
 • De communicatie binnen het team optimaliseren.
 • Werken aan het welzijn op het werk.
 • Spanningen onder de collega’s oplossen.
 • Omgaan met veranderingen.
 • Coaching rond de reflectie van een team over een opleidinsplan
 • ...

2.         Intervisie

Een professionele begeleiding opgezet om werknemers (eventueel uit verschillende instellingen) met dezelfde functie kennis en ervaringen te laten uitwisselen om zo te reflecteren over de professionele praktijken en hen aan te moedigen deze te verbeteren. De deelnemers behandelen problemen die zich op de werkvloer voordoen zoals vakinhoudelijke, ‘technische’ kwesties, maar ook problemen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben.

Bijvoorbeeld:

 • Inzet van intervisie tussen mentoren.
 • Wegens de hoge werkdruk heerst er spanning op de afdeling en hebben enkele werknemers behoefte om met collega’s te reflecteren over hun eigen functioneren in deze situatie.
 • De onderhoudsmedewerkers van de verschillende afdelingen komen samen voor een intervisie rond stress en agressie.
 • ...

Download de richtlijnen van het project en ontdek:

 • De algemene voorwaarden
 • De doelgroep
 • Het aanbod
 • De financieringswijze
 • De praktische modaliteiten

Wens je een financiering aan te vragen? Download het aanvraagformulier.