FAQ

Submenu tonen Submenu verbergen

Mobiliteitsmaatregel

Is de mobiliteitsmaatregel verplicht voor mijn vzw?

Als de mobiliteitsmaatregel van toepassing is voor jouw sector, dan moet jouw vzw deelnemen. Het gaat om een niet te onderschatten voordeel voor zowel werkgevers als werknemers.

Ben ik verplicht om voor al mijn werknemers een abonnement te bestellen?

Ja, je moet een abonnement bestellen voor alle actieve werknemers die op jouw loonlijst staan.

Hoeveel bedraagt de kost per abonnement voor mijn vzw?

Abonnementen scope 1+2: gratis, deze worden betaald door de mobiliteitsmaatregel.

Abonnementen scope 3: € 300 (voordeeltarief voorzien in het non-profitakkoord).

Voor scope 3 stuurt FeBi de vzw's via e-mail een factuur.

MOBIB-kaart en MOBIB basic-kaart: wat is het verschil? Kan de huidige MOBIB-kaart behouden worden?

Op de MOBIB basic-kaart staan geen identiteitsgegevens en geen foto. Hierdoor kan die kaart niet worden gebruikt voor het jaarabonnement waarin de mobiliteitsmaatregel voorziet.

Wie over een gepersonaliseerde MOBIB-kaart beschikt, kan die echter wel gebruiken. We moedigen trouwens iedereen aan om de persoonlijke MOBIB-kaart te blijven gebruiken, om de kosten en procedures te beperken.

Wanneer moet ik de abonnementen bestellen?

Uiterlijk op de 22ste dag van de maand om het abonnement de eerste dag van de volgende maand te kunnen gebruiken. Anders worden de bestellingen pas de 22ste dag van de volgende maand gevalideerd.

Wordt er ook een MOBIB-kaart besteld, dan moet de bestelling uiterlijk de 16de dag van de maand gebeuren om op de eerste dag van de volgende maand het abonnement te kunnen gebruiken.

Eén van mijn werknemers heeft al een abonnement. Worden de resterende maanden terugbetaald bij de start van de maatregel?

Om dubbele subsidiëring te vermijden, kan je pas een nieuw abonnement aanvragen via de mobiliteitsmaatregel vanaf de voorlaatste maand van het lopende abonnement.

Naast de MIVB gebruiken mijn medewerkers ook de NMBS, De Lijn en/of hebben ze al een Brupass/ BrupassXL. Wat gebeurt er in dat geval?

Het non-profitakkoord is niet van toepassing voor gecombineerde abonnementen. Als jouw werknemers ander openbaar vervoer gebruiken (al dan niet samen met hun MIVB-abonnement), moeten de vervoerbewijzen aangevraagd worden bij de maatschappijen in kwestie. Ze worden niet gefinancierd door de mobiliteitsmaatregel.

Kan ik een toeslag betalen om een MIVB-abonnement om te zetten in een Brupass/Brupass XL?

Nee, dergelijke abonnementen moeten afzonderlijk worden aangekocht. Ze kunnen wel worden toegevoegd aan de MOBIB-kaart (door jou of door de medewerker), maar worden niet gefinancierd door de mobiliteitsmaatregel.

Wat als mijn werknemers geen abonnement willen omdat ze al een fietsvergoeding krijgen of niet reizen met de MIVB?

Alle actieve medewerkers die op jouw loonlijst staan, krijgen een persoonlijk MIVB-jaarabonnement, ongeacht of ze er gebruik van maken. Je moet de abonnementen bestellen via de Business Portal van de MIVB.

Kunnen medewerkers die niet op de loonlijst staan (vrijwilligers, stagiairs, uitzendkrachten enz.) ook een abonnement krijgen?

Nee, medewerkers die niet op de loonlijst staan, komen niet in aanmerking voor de mobiliteitsmaatregel.

Gaat het telkens om jaarabonnementen?

Ja, de abonnementen zijn telkens voor een periode van één jaar.

Een medewerker wordt ontslagen/vertrekt tijdens de looptijd van het abonnement. Word ik terugbetaald?

Indien een medewerker van scope 3 met een voordelig abonnement in het kader van de mobiliteitsmaatregel ontslagen wordt of vertrekt, kan je via de Business Portal van de MIVB een terugbetaling aanvragen.

De terugbetaling is gebaseerd op het aantal gebruikte maanden (de lopende maand inbegrepen). Er worden administratieve kosten (€ 10,00) afgehouden van het terug te betalen bedrag.

Als de user geen identiteitskaartlezer heeft, is het dan mogelijk om op een andere manier verbinding te maken met de Business Portal van de MIVB?

Nee. De enige manier om verbinding te maken met de Business Portal van de MIVB is via een identiteitskaartlezer.