home  > Vorming

Bijscholingscursus EHBO

Doelstelling

Een bijscholing bevat korte herhalingen, maar vooral nieuwe inzichten en methodes, net zoals uitdieping van gekende materie. Er is een focus op doorgedreven oefenen. U onderhoudt uw kennis, en breidt ze uit.

Doelgroep

Voor iedereen die over een geldig brevet Bedrijfseerstehulp beschikt: je houdt je brevet Bedrijfs­eerstehulp geldig door per kalenderjaar minstens 4 uur bij te scholen.

 

Inhoud

In de eerste 2 uur leert de deelnemer omgaan met noodsituaties, reanimatie, alarmering, stabiele zijligging, verstikking, het gebruik van een isolatiedeken en bijkomende praktische oefeningen.
In de andere 2 uur leert men omgaan met iemand die onwel is (flauwtes, diabetes, beroertes, schokken en stuipen, ...)

Werkvorm & Methodiek

Interactieve lesmethode, waarbij medewerkers worden gestimuleerd om zelf tot de juiste oplossing van de casus te komen. De deelnemers krijgen de nodige theorie en praktijkoefeningen.

Waar & Wanneer?

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).