home  > Vorming

Basisopleiding 'Agressie in toom'

Doelstelling

  • Medewerkers inzicht geven in de aard, achtergronden en gevolgen van (dreigend) agressief gedrag en in de eigen ervaringen en beleving van dit gedrag.
  • Het verwerven van een veilige en fysiek zekere professionele houding in (dreigende) agressieve situaties.
  • Het verwerven van vaardigheden om met een minimum aan kracht en een maximum aan wederzijdse veiligheid zowel individueel als teamgericht te kunnen handelen in situaties waarin sprake is van agressief gedrag. Hoe ga ik met eigen emoties om bij boosheid van anderen? Welke vaardigheden helpen mij om met agressief gedrag van anderen om te gaan? Wat kan ik zelf doen om mogelijke agressie van anderen niet te laten escaleren?

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor werknemers die in het kader van hun professionele activiteit willen leren omgaan met gevallen van agressie waarvan ze getuige of slachtoffer zijn.

Inhoud

 

Hoe agressie en conflict voorkomen door eigen gedragen en lichaamstaal? Bewustwording over wat agressie doet met een medewerker en zicht krijgen op de eigen conflicthanteringsstijl. Hoe zelf niet agressief overkomen?

 Hoe omgaan met agressie?

  • verloop van agressie en omgaan met agressie in elke fase. Wat werkt en wat werkt niet
  • zelfbeschermende en kalmerende technieken
  • grenzen stellen bij het weigeren van verzoeken
  • stappenplan + oefenen

 

Waar & Wanneer?

Code Sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
AGR-23-04 IDEWE Online Online 22/06/2023

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).