home  > Vorming

Basisopleiding 'Agressie in toom'

Doelgroep

Voor werknemers die in het kader van hun professionele activiteit willen leren omgaan met gevallen van agressie waarvan ze getuige of slachtoffer zijn.

Doelstelling

Medewerkers inzicht geven in de aard, achtergronden en gevolgen van (dreigend) agressief gedrag en in de eigen ervaringen en beleving van dit gedrag.

Het verwerven van een veilige en fysiek zekere professionele houding in (dreigende) agressieve situaties.

Het verwerven van vaardigheden om met een minimum aan kracht en een maximum aan wederzijdse veiligheid zowel individueel als teamgericht te kunnen handelen in situaties waarin sprake is van agressief gedrag. Hoe ga ik met eigen emoties om bij boosheid van anderen? Welke vaardigheden helpen mij om met agressief gedrag van anderen om te gaan? Wat kan ik zelf doen om mogelijke agressie van anderen niet te laten escaleren?

Inhoud

Hoe agressie en conflict voorkomen door eigen gedrag en lichaamstaal?

  • Bewustwording over wat agressie doet met een medewerker en zicht krijgen op de eigen conflicthanteringsstijl. Hoe zelf niet agressief overkomen?

Hoe omgaan met agressie ?

  • Verloop van agressie en omgaan met agressie in elke fase. Wat werkt en wat werkt niet?
  • Zelfbeschermende en kalmerende technieken.

Grenzen stellen bij het weigeren van verzoeken:

  • Stappenplan + oefenen

Werkvorm & Methodiek

De methodieken spelen in op de verschillende leerstijlen van KOLB, een methode die het mogelijk maakt om rekening te houden met individuele voorkeuren in leerstijl.

Hierbij wordt concrete ervaringsuitwisseling afgewisseld met reflectie, theorie en audiovisueel materiaal.

De opleiding is zeer praktijkgericht met oefeningen en dvd-materiaal, dit in combinatie met rollenspelen aan de hand van casussen.

Waar & Wanneer?

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres  Data
AGR20N003 IDEWE IDEWE Hasselt  Kunstlaan 16, 
3500 Hasselt
06/05/2020