home  > Vorming

Time Management algemeen: Tijdsbeheer en het bepalen van prioriteiten

Doelstelling

Tijdens deze vorming verwerft de deelnemer de volgende competenties:

 • Analyseren van de verschillende oorzaken en moeilijkheden bij het managen van tijd en stress
 • De impact van urgenties, onvoorziene gebeurtenissen en verstoringen kunnen verminderen
 • Tijdsbeheer op korte, middellange en lange termijn
 • Tijd op een doeltreffende manier kunnen managen in team en in relatie met collega’s
 • Het recht op deconnectie: de balans tussen privéleven en het professionele leven

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor administratief en niet-administratief personeel.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen tijdens deze vorming aan bod:

 • Zelfevaluatietest om de persoonlijke factoren te identificeren rond timemanagement
 • De impact van urgenties kunnen verminderen, belangrijkheid en dringendheid onderscheiden
 • De GTD-methode kunnen gebruiken voor het stroomlijnen van alles wat binnenkomt
 • Praktische tips voor het plannen en werken met een agenda op korte, middellange en lange termijn
 • Timemanagement in een team: aanpassen van het leiderschap aan het team
 • Technieken voor deconnectie en enkele tips voor stressbeheer
 • Analyse van concrete werksituaties via collegiale consultatie

Werkvorm & Methodiek

De vorming beoogt een evenwicht tussen: zelf-evaluatie van de eigen werking, theoretische concepten en toepassing in de praktijk. De deelnemers zullen de kans hebben om persoonlijke situaties in te brengen die ze dagdagelijks in hun werkcontext ervaren.

Waar & Wanneer?

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22EFF001 CFIP Online Online 09/05/2022
17/05/2022
VF22EFF002 CFIP Lokaal CFIP Louis Grimaumontlaan 153, 1200 Bruxelles 10/10/2022
18/10/2022