home  > Vorming

Time Management algemeen: Tijdsbeheer en het bepalen van prioriteiten

Doelgroep

Administratief en niet-administratief personeel.

Doelstelling

 • Analyseren van de verschillende oorzaken en moeilijkheden bij het managen van tijd en stress.
 • De impact van urgenties, onvoorziene gebeurtenissen en verstoringen kunnen verminderen.
 • Tijdsbeheer op korte, middellange en lange termijn.
 • Doeltreffend zijn tijd kunnen managen in team en in relatie met collega’s.
 • Het recht op deconnectie: de balans tussen privéleven en het professionele leven.

Inhoud

 • Zelfevaluatietest om de persoonlijke factoren te identificeren rond time management.
 • De impact van urgenties kunnen verminderen, belangrijkheid en dringendheid onderscheiden.
 • De GTD-methode kunnen gebruiken voor het stroomlijnen van alles wat binnenkomt.
 • Praktische tips voor het plannen en werken met een agenda op korte, midden en lange termijn.
 • Timemanagement in een team: aanpassen van het leiderschap aan het team.
 • Technieken voor deconnectie en enkele tips voor stressbeheer.
 • Analyse van concrete werksituaties via collegiale consultatie.

Werkvorm & Methodiek

De vorming beoogteen evenwicht tussen: zelf-evaluatie van de eigen werking, theoretische concepten en toepassing in de praktijk. De deelnemers zullen de kans hebben om persoonlijke situaties in te brengen die ze dagdagelijks in hun werkcontext ervaren.

Waar & Wanneer?

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
TIM20N001 CFIP CFIP avenue Gribaumont 153, 
1200 Bruxelles 
(Woluwé - Saint-Lambert)
05/05/2020,  29/05/2020