home  > Vorming

Omgaan met weerstand en veranderingen

Doelstelling

Snelle of slecht doorgevoerde veranderingen zijn niet zonder gevolg. Ze kunnen leiden tot een hoger ziekteverzuim, personeelsverloop, klachten en ontevredenheid. Omgaan met weerstand begint dan ook in de eerste plaats met het besef dat weerstand normaal is. Tijdens deze sessie reiken we praktische tools aan om veranderingen te introduceren en hoe om te gaan met weerstand.

Doelgroep

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen tijdens deze cursus aan bod:

  • Herkennen van weerstand in verschillende vormen (en de eigen reactie hierop).
  • Omgaan met weerstand: huidige versus gewenste situatie.
  • Veranderingsprocessen en strategieën m.b.t. introduceren van veranderingen.
  • Communicatie bij veranderingen.
  • Omgaan met emoties en deze een plaats leren geven bij verandering.
  • Leren hoe je eigen persoonlijkheidsstijl invloed heeft op veranderingen en er gepast op reageren en veranderingen om te buigen naar opportuniteiten.

Waar & Wanneer?

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
OMV-23-01 Anker vzw Online Online 18/04/2023
26/04/2023

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).