home  > Vorming

Omgaan met weerstand en veranderingen

Doelstelling

Snelle of slecht doorgevoerde veranderingen zijn niet zonder gevolg. Ze kunnen leiden tot een hoger ziekteverzuim, personeelsverloop, klachten en ontevredenheid. Omgaan met weerstand begint dan ook in de eerste plaats met het besef dat weerstand normaal is. Tijdens deze sessie reiken we praktische tools aan om veranderingen te introduceren en hoe om te gaan met weerstand.

Doelgroep

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen tijdens deze cursus aan bod:

  • Herkennen van weerstand in verschillende vormen (en de eigen reactie hierop)
  • Omgaan met weerstand: huidige versus gewenste situatie
  • Veranderingsprocessen en strategieën m.b.t. introduceren van veranderingen
  • Communicatie bij veranderingen
  • Omgaan met emoties en deze een plaats leren geven bij verandering
  • Leren hoe je eigen persoonlijkheidsstijl invloed heeft op veranderingen en er gepast op reageren en veranderingen om te buigen naar opportuniteiten

Werkvorm & Methodiek

De vorming verloopt interactief en praktijkgericht. Er wordt gewerkt met eigen werkvoorbeelden, casussen en ervaring van de deelnemers.

Waar & Wanneer?

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22VER001 Anker vzw Online Online 20/04/2022
27/04/2022


Deze opleiding wordt ook 'In Company' aangeboden
Deze opleiding gaat door op de eigen werkvloer op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van uw aanvraag, komt u te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal Anker vzw uw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..)