home  > Vorming

EHBO - Basiscursus bedrijfseerstehulp

Doelstelling

De deelnemers die slagen voor het examen behalen een brevet dat in het kader van de ARAB-­verplichtingen erkend is door de federale overheid. Aan de hand van dit brevet kunnen zij als bedrijfseerstehulpverlener aangesteld worden in uw organisatie.

Doelgroep

Iedereen mag deelnemen.

Inhoud

 • Dag 1:
  • Introductie
  • Vier stappen in eerste hulp
  • Reanimatie
  • Defibrillatie
  • Bloedingen en huidwonden
 • Dag 2:
  • Brandwonden
  • Flauwte en beroerte
  • Hoofdletsels en wervelletsels
  • Oogletsels en epilepsie
  • Pijn op de borstkas en ademhalingsmoeilijkheden
  • Verslikking en vergiftiging
  • Letsels aan botten
  • Spieren en gewrichten
 • Dag 3:
  • Specifieke letsels en aandoeningen
  • Eerstehulplokaal en eerstehulpkoffer
  • Herhaling
  • Uitleg competentie - Evaluatie
  • Examen

Werkvorm & Methodiek

Interactieve lesmethode, waarbij medewerkers worden gestimuleerd om zelf tot de juiste oplossing van de casus te komen. Alsook de nodige theorie en praktijkoefeningen krijgen.

Waar & Wanneer?

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).