home  > Vorming

Nieuwe collega, investeer erin

Doelstelling

De deelnemer leert:

  • zorgen voor een warm welkom en een vlotte integratie.
  • zorgen dat alle betrokkenen (b.v. de nieuwe collega, de leidinggevende, de collega’s en eventueel peter/meter) op elkaar afgestemd zijn.

Doelgroep

De opleiding kan zowel gevolgd worden door leidinggevende als door alle medewerkers die een rol opnemen als peter of meter.

Inhoud

Zorg voor een goed onthaalbeleid: een goede verwelkoming start al voor de eerste werkdag. De sollicitatie- en aanwervingsprocedure van een nieuwe medewerker is vaak tot in de puntjes uitgewerkt. Toch wordt nadien soms onvoldoende ingezet op correct onthaal, kennismaking met de organisatie en de heersende bedrijfscultuur. Laat nieuwe werknemers vol verwachting niet in de kou staan! Een goed onthaal biedt de beste garantie op een snelle en kwalitatieve inburgering.
We gaan dieper in op:

  • Wettelijke verplichtingen: definitie ‘onthaalbeleid’, onthaalprocedure, onthaalbrochure
  • Peter- en meterschap: competenties, verwachtingen, motivatie, tips en tools

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22BEG001 Anker vzw Online Online 07/09/2022
28/09/2022