home  > Vorming

Mentor+ Online

Doelstelling

Het is een groot pluspunt als de praktijkkennis van ervaren werknemers kan doorgegevenworden aan jonge werknemers. Om het doorgeven van deze kennis en ervaring zo efficiënt mogelijk te maken, is het nuttig dat werknemers die in aanmerking komen om jongeren op te leiden of te begeleiden, zich zo goed mogelijk voorbereiden op die taak. Daarom verwerven de deelnemers in deze opleiding de nodige inzichten, technieken en vaardigheden, ter voorbereiding op hun rol als mentor.

Doelgroep

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

Inhoud

De online opleiding wordt verspreid over 3 weken. De deelnemers krijgen elke week 2u online opleiding in hele groep + 1u intervisie in 2 aparte groepen. Tijdens deze opleiding komen volgende zaken aan bod:

  • Een woordje uitleg bij het systeem van deeltijds leren deeltijds werken en duaal leren. Hoe zit het systeem in elkaar? Wat doen de jongeren? Wat zijn de doelstellingen?
  • Kennismaken met mentorschap. Wat is mentorschap? Wat zijn de voordelen van mentorschap?
  • De positie, rollen en taken van een mentor
  • Het motiveren van jongeren
  • Opleidingsdoelen en competenties: werken met een opleidingsplan
  • Communicatie- en coachingtechnieken
  • Observeren en evalueren

Waar & Wanneer

Code sessie Opleidingsverstrekker Plaats Adres Data
VF22MEN011 I-Diverso Online Online 20/01/2022
27/01/2022
03/02/2022
10/02/2022
VF22MEN012 I-Diverso Online Online 08/02/2022
10/02/2022
15/02/2022
17/02/2022
VF22MEN013 I-Diverso Online Online 12/09/2022
19/09/2022
26/09/2022
03/10/2022