home  > Vorming

Inleefsessie: Omgaan met mensen met een psychische zorgvraag

Doelstelling

Aan de hand van een aangrijpende getuigenis ervaart de deelnemer zelf wat het betekent als je psychische zorg nodig hebt, wat medicatie met je doet, hoe de omgeving reageert,… en zal deze bijgevolg beter beseffen welke problemen kunnen opduiken in de directe omgeving, hoe men deze kan vermijden en oplossen. Dit resulteert in een betere communicatie, begrip en gepaste manier van omgaan met mensen met psychische zorgvraag. Zo kan het werk vlotter, veiliger en productiever verlopen.

Doelgroep

Deze inleefsessie is een ‘must’ voor personeel actief in de zorg, zowel actieve als passieve zorgverleners.

Waar & Wanneer

In Company
Deze opleiding kan ook op de eigen werkvloer worden georganiseerd op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van jouw aanvraag, kom je te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal de opleidingsverstrekker jouw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).