home  > Vorming

Inleefworkshop: Oud worden ervaren via 'D'oede doze'

Doelstelling

Via D’oede Doze kan je ervaren hoe het is om oud te zijn. Dit wordt gesimuleerd door middel van minder goed te zien, minder goed te horen, men krijgt problemen met fijne en grove motoriek, slikproblemen, dementie steekt de kop op,… Ondersteuning gebeurt door allerlei inleefopdrachten, een quiz, interessante filmpjes, tips en dergelijke. De gebruiker van de educatieve toolbox beleeft een waar AHA-moment. Het AHA-moment is bedoeld om meer respect en geduld op te brengen voor mensen die deze problemen hebben.

Doelgroep

Deze inleefsessie is een ‘must’ voor personeel actief in de zorg, zowel actieve als passieve zorgverleners.

Werkvorm & methodiek

De deelnemer zal tijdens een bijzonder ervaringsgerichte educatieve workshop de nodige kennis vergaren via deze methoden:

  • Interactieve inleefopdrachten met een 20-tal simulatietools
  • Interactieve quiz
  • Filmfragmenten
  • Reflectie
  • Omkadering met omgangstips
  • Uitwisselen van praktijkervaringen, anekdotes, …

Waar & Wanneer

In Company
Deze opleiding gaat door op de eigen werkvloer op een met de opleidingsverstrekker afgesproken datum/data. Na ontvangst van uw aanvraag, komt u te weten of deze aanvaard is. Indien aanvaard, zal Mentor vzw uw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de opleiding (keuze datum,..).